Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Người khác phái

Nhật ký—Người khác phái

 PHẦN 1

Nhật ký​—Người khác phái

Nếu đang nghĩ đến chuyện kết hôn, hãy viết ra hai phẩm chất quan trọng nhất mà bạn muốn có nơi bạn đời, và giải thích lý do bạn quý những phẩm chất đó. Nếu muốn tiếp tục sống độc thân, ít nhất một thời gian, hãy viết ra hai lợi thế của người độc thân.

․․․․․