Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Giải trí

Nhật ký—Giải trí

 PHẦN 8

Nhật ký​—Giải trí

Bạn thích loại hình giải trí nào nhất và tại sao?

․․․․․

Hãy hình dung bạn phải giải thích cho em mình về tầm quan trọng của việc giải trí đúng mức. Bạn sẽ nói gì?

․․․․․