Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Cảm xúc

Nhật ký—Cảm xúc

 PHẦN 7

Nhật ký​—Cảm xúc

Bạn thấy khó đối phó với cảm xúc nào nhất? Nó ảnh hưởng đến bạn ra sao?

․․․․․

Làm thế nào bạn có thể dùng thông tin trong phần này để đối phó với cảm xúc ấy?

․․․․․