Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Bạn bè

Nhật ký—Bạn bè

 PHẦN 3

Nhật ký​—Bạn bè

Gần đây bạn gặp vấn đề nào liên quan đến bạn bè? Hãy kể lại.

․․․․․

Dựa vào những gì đã đọc trong phần này, bạn sẽ làm gì để giải quyết vấn đề ấy?

․․․․․