Skip to content

Skip to table of contents

Lời chú thích

Lời chú thích

 Lời chú thích

Sách chứa đựng...

NHỮNG CÂU KINH THÁNH THEN CHỐT

làm nổi bật các điểm chính

MẸO

những đề nghị thiết thực giúp bạn thành công

BẠN CÓ BIẾT...?

những thực tế gợi suy nghĩ

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG!

cơ hội ghi ra cách bạn định áp dụng những điểm trong bài

BẠN NGHĨ SAO?

các câu hỏi giúp bạn lý luận dựa trên những gì vừa đọc

Ngoài ra còn có...

NHẬT KÝ

mỗi phần trong sách này đều kết thúc với một trang nhật ký để bạn viết ra suy nghĩ của mình

GƯƠNG SÁNG

gương mẫu đáng để noi theo của một số nhân vật trong Kinh Thánh