Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—Phao-lô

Gương sáng—Phao-lô

 Gương sáng​—Phao-lô

Sứ đồ Phao-lô có cái nhìn thực tế về cảm xúc của mình. Ông thừa nhận: “Khi tôi muốn làm điều đúng thì điều xấu ở cùng tôi”. Phao-lô là một người tốt. Ông viết: “Trong thâm tâm, tôi thật sự vui thích luật pháp Đức Chúa Trời”. Thế thì vấn đề của ông là gì? Phao-lô nói: “Tôi thấy... một luật khác tranh đấu với luật trong trí và bắt tôi làm phu tù cho luật của tội lỗi trong thân thể tôi”. Phao-lô đau buồn vì những lỗi lầm của mình, ông nói: “Khốn khổ cho tôi!”.—Rô-ma 7:21-24.

Bạn có bị dằn vặt vì những lỗi lầm của mình không? Nếu có, chính Phao-lô đôi khi cũng cảm thấy thế. Nhưng Phao-lô biết Đấng Ki-tô đã chết cho những người như ông. Vì vậy, ông nói: “Cảm tạ Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:25). Phao-lô xem giá chuộc là một món quà dành cho ông. Ông viết: “Con Đức Chúa Trời... yêu thương tôi và phó chính mình vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Khi cảm thấy buồn nản, hãy suy ngẫm về giá chuộc. Nếu lỗi lầm của bản thân khiến bạn nản lòng thì đừng quên rằng Đấng Ki-tô đã chết cho người có tội, chứ không phải cho người hoàn hảo.