Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—Giô-sép

Gương sáng—Giô-sép

 Gương sáng​—Giô-sép

Giô-sép phải đương đầu với tình huống gay go. Hết lần này tới lần khác, vợ của chủ cứ nài ép chàng ăn nằm với bà. Giờ bà ta lại giở trò! Nhưng Giô-sép không bị cám dỗ. Chàng đã phản kháng. Chàng nói: “Sao tôi có thể làm điều vô cùng xấu xa đó mà phạm tội với Đức Chúa Trời?”. Khi bà ta cứ mời mọc chàng, thậm chí nắm lấy áo chàng, Giô-sép đã không ngại chạy ra khỏi nhà! Giô-sép chứng tỏ là người trọn vẹn về đạo đức.Sáng thế 39:7-12.

Có lẽ bạn cũng rơi vào tình cảnh bị cám dỗ chiều theo ham muốn sai trái. Chỉ có ý chí thôi thì không đủ để cưỡng lại. Trước hết bạn phải muốn làm vui lòng Đấng Tạo Hóa, Đức Giê-hô-va. Bạn thấy đó, Giô-sép cũng có ước muốn tình dục, không khác gì bạn. Tuy nhiên, chàng không vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Tương tự, bạn hãy nhớ rõ là những hành vi ô uế sẽ làm buồn lòng Đức Giê-hô-va và dẫn đến đau khổ. Vậy, hãy nỗ lực xây đắp và giữ vững sự trọn vẹn về đạo đức như Giô-sép.