Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—Ba chàng trai Hê-bơ-rơ

Gương sáng—Ba chàng trai Hê-bơ-rơ

 Gương sáng​—Ba chàng trai Hê-bơ-rơ

Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria đang đứng tại đồng bằng Đu-ra, gần Ba-by-lôn. Tất cả mọi người xung quanh họ sấp mình xuống đất trước pho tượng khổng lồ. Bất chấp áp lực từ những người ấy và sự đe dọa của vua, ba chàng trai trẻ vẫn giữ lòng quyết tâm. Họ kính cẩn thưa với vua Nê-bu-cát-nết-xa nhưng kiên quyết nói rằng họ chỉ thờ phượng Đức Giê-hô-va và điều này không lay chuyển.Đa-ni-ên 1:6; 3:17, 18.

Những chàng trai này bị lưu đày qua Ba-by-lôn khi còn thiếu niên. Họ trung thành ngay từ lúc trẻ khi từ chối những thức ăn mà có lẽ bị cấm trong Luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự trung thành này đã giúp họ chuẩn bị để đối mặt với những thách thức sau này (Đa-ni-ên 1:6-20). Họ cảm nghiệm rằng việc vâng lời Đức Giê-hô-va là lựa chọn khôn ngoan. Bạn có kiên quyết giữ vững tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời bất chấp áp lực từ bạn bè không? Khi còn trẻ, nếu học cách vâng lời Đức Giê-hô-va trong những việc nhỏ thì bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để giữ lòng trung thành với ngài khi đối mặt với những thách thức lớn trong tương lai.—Châm ngôn 3:5, 6; Lu-ca 16:10.