Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—Bà góa nghèo

Gương sáng—Bà góa nghèo

 Gương sáng​—Bà góa nghèo

Chúa Giê-su đang nhìn những người giàu bỏ tiền vào thùng đóng góp tại đền thờ. Trong đám đông, ngài thấy một bà góa nghèo bỏ vào “hai đồng xu chẳng đáng là bao” (Lu-ca 21:2). Chúa Giê-su đã khen lòng rộng rãi của bà. Tại sao? Vì những người khác “lấy của dư mà đóng góp, còn bà, dù túng thiếu nhưng lại bỏ vào hết số tiền mình có, là tất cả những gì bà có để nuôi thân”.Mác 12:44.

Bạn có những điều ưu tiên trong đời sống giống như bà góa này không? Bạn có sẵn lòng dành thời gian và tiền bạc để phụng sự Đức Chúa Trời không? Giống như bà góa nghèo, bạn có thể đóng góp để bảo trì nơi thờ phượng. Bạn cũng có thể dành thời gian và tiền bạc giúp người khác học về Đức Giê-hô-va. Ngài thấy và quý trọng số tiền nhỏ nhoi mà bà góa đã đóng góp. Đức Chúa Trời cũng sẽ quý trọng và giúp đỡ nếu bạn đặt ý muốn của ngài lên hàng ưu tiên.Ma-thi-ơ 6:33.