Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—A-sáp

Gương sáng—A-sáp

 Gương sáng​—A-sáp

A-sáp trải qua một giai đoạn khó khăn. Ông thấy những người xung quanh vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời nhưng lại không bị trừng trị. Điều đó đã khiến A-sáp tự hỏi việc làm hài lòng Đức Chúa Trời có đáng công không. Ông nói: “Ích gì khi tôi giữ lòng trong sạch, khi tôi rửa tay xưng mình vô tội!”. Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, A-sáp đã thay đổi quan điểm. Ông nhận ra là niềm vui của kẻ gian ác chỉ tạm thời. A-sáp kết luận thế nào? Trong một bài hát, ông nói với Đức Giê-hô-va: “Dưới đất, con chẳng mong ai ngoài ngài”.—Thi thiên 73:3, 13, 16, 25, 27.

Có lẽ đôi khi bạn nghi ngờ giá trị của việc sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Thế nhưng, hãy bắt chước A-sáp và nhìn vấn đề một cách tường tận hơn. Hãy xem xét trường hợp của những người không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời. Họ có thật sự bình an không? Phải chăng họ đã tìm thấy bí quyết hạnh phúc mà những tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời không biết? Sau khi suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn bạn sẽ muốn nói như A-sáp: “Thật tốt khi được đến gần với Đức Chúa Trời”.Thi thiên 73:28.