Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—Đa-vít

Gương sáng—Đa-vít

 Gương sáng​—Đa-vít

Đa-vít yêu âm nhạc. Ông là một nhạc sĩ tài ba và thậm chí tự làm các nhạc cụ (2 Sử ký 7:6). Nhờ tài năng của mình, Đa-vít được vua Y-sơ-ra-ên triệu đến gảy đàn trong hoàng cung (1 Sa-mu-ên 16:15-23). Đa-vít nhận lời mời. Nhưng ông không trở nên kiêu ngạo hoặc dành hết tâm trí cho âm nhạc. Thay vì thế, ông dùng tài năng của mình để ngợi khen Đức Giê-hô-va.

Bạn có yêu âm nhạc không? Dù không phải là một nhạc sĩ tài ba nhưng bạn vẫn có thể noi gương Đa-vít. Bằng cách nào? Đó là không để âm nhạc chi phối đời sống hoặc khiến bạn suy nghĩ và hành động làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngược lại, hãy dùng âm nhạc để gia tăng niềm vui. Khả năng sáng tác và thưởng thức âm nhạc là món quà từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:17). Đa-vít đã dùng món quà này để làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Bạn cũng sẽ làm thế không?