Skip to content

Skip to table of contents

Gương sáng—Ê-xê-chia

Gương sáng—Ê-xê-chia

 Gương sáng​—Ê-xê-chia

Ê-xê-chia đứng trước bước ngoặt cuộc đời. Ở tuổi 25, ông lên ngôi vua xứ Giu-đa. Ông sẽ là một vị vua như thế nào? Ông có để gương xấu của cha mình, vua A-cha, ảnh hưởng không? Cho đến lúc chết, A-cha vẫn là một kẻ bội đạo không ăn năn. Ông ta đã thúc đẩy sự thờ phượng thần ngoại giáo và thậm chí thiêu một trong những anh em của Ê-xê-chia trên bàn thờ thần ngoại (2 Sử ký 28:1-4). Tuy nhiên, Ê-xê-chia không để hành vi bội đạo của cha khiến mình từ bỏ việc thờ phượng Đức Giê-hô-va, và ông cũng không đi theo vết xe đổ của cha. Trái lại, Ê-xê-chia “gắn bó với Đức Giê-hô-va”.2 Các vua 18:6.

Cha/Mẹ của bạn có chế giễu việc thờ phượng Đức Giê-hô-va không? Cha/Mẹ bạn có hành vi bạo hành hay nghiện ngập không? Nếu thế, bạn không cần phải đi theo vết xe đổ của họ. Ê-xê-chia đã không để quá khứ đau buồn của gia đình hủy hoại đời mình. Ông trở thành một vị vua tốt, và Kinh Thánh cho biết rằng “trong số các vua Giu-đa trị vì trước và sau ông, chẳng có ai được như ông” (2 Các vua 18:5). Như Ê-xê-chia, bạn có thể thành công trong cuộc sống bất kể hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Bằng cách nào? Hãy “gắn bó với Đức Giê-hô-va”.