Skip to content

Skip to table of contents

Cha mẹ

Cha mẹ

 PHẦN 6

Cha mẹ

Cha mẹ là những người giàu kinh nghiệm. Họ từng trải qua thời niên thiếu với nhiều thay đổi về cảm xúc và thể chất. Do đó, họ có thể hướng dẫn bạn vượt qua giai đoạn này. Nhưng đôi khi dường như cha mẹ lại gây ra vấn đề, thay vì đưa ra giải pháp. Chẳng hạn, có thể bạn gặp một trong những hoàn cảnh khó khăn sau:

Lúc nào cũng bị cha mẹ la rầy.

Cha/Mẹ nghiện rượu hoặc ma túy.

Cha mẹ thường xuyên cãi nhau.

Cha mẹ không còn sống chung.

Chương 21-25 sẽ giúp bạn đương đầu với những hoàn cảnh này và các vấn đề khác.

 [Hình nơi trang 172, 173]