Skip to content

Skip to table of contents

Cảm xúc

Cảm xúc

 PHẦN 7

Cảm xúc

Câu nào miêu tả rõ nhất về bạn?

□ Mình rất dễ nóng giận.

□ Mình rất vô dụng. Chẳng làm gì ra trò.

□ Mình luôn buồn bã. Đời mình chẳng có gì vui.

□ Mình luôn nghĩ về người khác phái.

□ Đôi khi mình thích người cùng phái.

Nếu một trong những câu trên đúng với bạn thì đừng thất vọng. Chương 26-29 sẽ giúp bạn biết cách kiểm soát cảm xúc thay vì bị chúng chế ngự.

[Hình nơi trang 216,  217]