Skip to content

Skip to table of contents

Bạn bè

Bạn bè

 PHẦN 3

Bạn bè

Có bạn bè quan trọng đến mức nào với bạn?

□ Không quan trọng

□ Hơi quan trọng

□ Rất quan trọng

Bạn thấy có dễ để kết bạn không?

□ Có

□ Không

Bạn có bạn thân không?

□ Có

□ Không

Đức tính nào bạn cần nhất nơi một người bạn? ․․․․․

Kinh Thánh nói rằng “người bạn chân thật yêu thương luôn luôn và là anh em sinh ra cho lúc khốn khổ” (Châm ngôn 17:17). Đó là người bạn mà bạn cần! Kết bạn có thể khó nhưng duy trì tình bạn còn khó hơn. Làm thế nào bạn có thể tạo lập và duy trì những tình bạn tốt nhất? Hãy xem lời khuyên trong Chương 9-12.

 [Hình nơi trang 84, 85]