Skip to content

Skip to table of contents

 CÂU HỎI 17

Kinh Thánh mang lại lợi ích nào cho gia đình bạn?

Kinh Thánh mang lại lợi ích nào cho gia đình bạn?

NGƯỜI CHỒNG/NGƯỜI CHA

“Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình; bởi không ai ghét thân thể mình, mà nuôi nấng và yêu quý nó,... mỗi người hãy yêu vợ như yêu chính mình”.

Ê-phê-sô 5:28, 29, 33

“Những người cha, đừng làm cho con bực tức, nhưng hãy luôn dùng sự sửa dạy và răn bảo của Đức Giê-hô-va mà nuôi dạy chúng”.

Ê-phê-sô 6:4

NGƯỜI VỢ

“Vợ thì phải kính trọng chồng sâu xa”.

Ê-phê-sô 5:33

“Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, vì đó là điều thích hợp cho môn đồ của Chúa”.

Cô-lô-se 3:18

 CON CÁI

“Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo cách đẹp lòng Chúa, vì điều đó là công chính. ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’, ấy là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: ‘Hầu cho ngươi được thành công và sống lâu trên đất’”.

Ê-phê-sô 6:1-3

“Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều đó đẹp lòng Chúa”.

Cô-lô-se 3:20