Skip to content

Skip to table of contents

Báo cáo năm 2019

Báo cáo năm 2019
 • Số chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va: 87

 • Số quốc gia và vùng lãnh thổ: 240

 • Số hội thánh: 119.712

 • Số người tham dự Lễ Tưởng Niệm khắp thế giới: 20.919.041

 • Số người dùng món biểu tượng khắp thế giới: 20.526

 • Số người công bố cao nhất *: 8.683.117

 • Số người công bố trung bình đi rao giảng mỗi tháng: 8.471.008

 • Gia tăng so với 2018: 1,3

 • Số người báp-têm *: 303.866

 • Số người tiên phong * trung bình mỗi tháng: 1.277.738

 • Số người tiên phong phụ trợ trung bình mỗi tháng: 464.980

 • Số giờ rao giảng: 2.088.560.437

 • Số học hỏi * trung bình mỗi tháng: 9.618.182

Trong năm công tác 2019, * Nhân Chứng Giê-hô-va đã dùng hơn 224 triệu đô-la để chăm sóc cho các tiên phong đặc biệt, giáo sĩ và giám thị vòng quanh trong nhiệm sở của họ. Trên khắp thế giới, có tổng cộng 20.858 người truyền giáo được bổ nhiệm làm việc tại các cơ sở chi nhánh. Tất cả đều là thành viên của Cộng đoàn quốc tế những người phụng sự trọn thời gian trong công tác đặc biệt của Nhân Chứng Giê-hô-va.

^ đ. 7 Người công bố là người tham gia vào việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14). Để hiểu rõ cách xác định con số này, xin xem bài “Có bao nhiêu Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới?” tại jw.org.

^ đ. 10 Để biết thêm thông tin về các bước dẫn đến việc báp-têm làm Nhân Chứng Giê-hô-va, xin xem bài “Làm thế nào tôi có thể trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va?” tại jw.org.

^ đ. 11 Người tiên phong là một Nhân Chứng đã báp-têm và gương mẫu, tình nguyện dành một số giờ cụ thể mỗi tháng để rao giảng về tin mừng.

^ đ. 14 Để biết thêm thông tin, xin xem bài “Thế nào là một cuộc học hỏi Kinh Thánh?” tại jw.org.

^ đ. 15 Năm công tác 2019 bắt đầu từ ngày 1-9-2018 đến ngày 31-8-2019.