Skip to content

Skip to table of contents

Vấn đề của sinh viên

Vấn đề của sinh viên

Peter ngồi không yên, bồn chồn lo lắng. Cô giáo, người mà em tôn trọng, vừa mới giảng xong bài về Charles Darwin và thuyết tiến hóa của ông đã làm tăng thêm kiến thức khoa học cũng như giải thoát con người khỏi mê tín dị đoan. Giờ đây, cô giáo mời các sinh viên cho biết quan điểm của mình về đề tài này.

Peter gặp phải một tình huống khó xử. Cha mẹ em đã dạy rằng Đức Chúa Trời tạo ra trái đất và muôn loài. Họ nói lời tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng tạo là đáng tin cậy, còn thuyết tiến hóa chỉ là một học thuyết không có bằng chứng ủng hộ. Cô giáo lẫn cha mẹ đều muốn tốt cho Peter. Nhưng Peter nên tin ai?

Mỗi năm, các tình huống như thế xảy ra trong hàng ngàn lớp học trên khắp thế giới. Peter và các sinh viên nên làm gì? Chẳng phải bạn đồng ý là họ phải tự quyết định trong vấn đề này sao? Họ cần xem xét bằng chứng về thuyết tiến hóa và sự sáng tạo, rồi tự quyết định sẽ tin điều nào.

Kinh Thánh khuyên đừng vội tin những điều người khác dạy. Một người viết Kinh Thánh nói người thiếu kinh nghiệm thường “tin hết mọi lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình” (Châm-ngôn 14:15). Kinh Thánh khuyến khích chúng ta dùng khả năng suy luận và lý trí để tự kiểm chứng những điều mình được dạy.—Rô-ma 12:1, 2.

Sách này không nhằm ủng hộ nỗ lực của các nhóm tôn giáo muốn nhà trường dạy về sự sáng tạo. Mục đích của sách là xem xét ý kiến của những người cho rằng sự sống xuất hiện ngẫu nhiên và lời tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng tạo là hoang đường.

Sách này sẽ trình bày về tế bào vì nó là đơn vị cơ bản nhất của sự sống. Bạn sẽ xem xét vài điều tuyệt diệu về sự hình thành của tế bào. Sách cũng đề nghị bạn suy xét các giả thuyết ủng hộ thuyết tiến hóa.

Sớm muộn gì tất cả chúng ta đều đối mặt với câu hỏi: “Sự sống do sáng tạo hay do tiến hóa?”. Có lẽ bạn đã suy nghĩ kỹ đề tài đó. Vậy, sách này sẽ trình bày một số bằng chứng khiến nhiều người tin rằng sự sống được sáng tạo.