Skip to content

Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có thật và duy nhất

Đó là vào thế kỷ thứ mười TCN. Một khung cảnh được dựng nên cho một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất giữa điều thiện và điều ác mà thế giới từng chứng kiến. Ê-li bị bủa vây bởi những kẻ không có đức tin, vị vua bội đạo của chúng và các thầy tế lễ đầy sát khí. Nhưng ông không đơn độc. Hãy xem làm thế nào Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ ngài là Đức Chúa Trời có thật và duy nhất và cách ngài vẫn làm điều đó cho đến ngày nay.

Dựa trên 1 Các Vua 16:29-​33; 1 Các Vua 17:​1-7; 1 Các Vua 18:17-​461 Các Vua 19:​1-8.