Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

TheCrimsonMonkey/E+ via Getty Images

Vấn đề môi trường—Nước Trời sẽ làm gì?

Vấn đề môi trường—Nước Trời sẽ làm gì?

 “Tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang khiến con người, thành thị và hệ sinh thái kiệt quệ. Những cơn bão lớn, ngày càng dữ dội do biến đổi khí hậu gây ra, đang tàn phá nhà cửa và kế sinh nhai của người ta trên khắp thế giới. Hệ sinh thái đại dương đang ấm lên, đe dọa sự sống của hàng loạt sinh vật”.—Bà Inger Andersen, phó tổng thư ký Liên hợp quốc và giám đốc điều hành Chương trình môi trường Liên hợp quốc, ngày 25-7-2023.

 Liệu các chính phủ có thể hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề toàn cầu này không? Họ có khả năng cung cấp các giải pháp lâu dài không?

 Kinh Thánh nói về một chính phủ mà có khả năng và sẽ giải quyết mọi vấn đề về môi trường trên đất. Sách này nói rằng “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc”, tức một chính phủ sẽ cai trị và giải quyết tất cả vấn đề trên đất (Đa-ni-ên 2:44). Dưới sự cai trị của chính phủ toàn cầu này, con người sẽ “không gây hại gì” cho nhau và “chẳng tàn phá chi” cho trái đất.—Ê-sai 11:9.