Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kim Steele/The Image Bank via Getty Images

Vấn đề kinh tế—Nước Trời sẽ làm gì?

Vấn đề kinh tế—Nước Trời sẽ làm gì?

 Nhiều người trên thế giới đang phải vật lộn để kiếm sống qua ngày, và tình trạng này ngày càng khó hơn.

  •   Một báo cáo toàn cầu gần đây a cho biết: “Tiền lương thực tế hằng tháng đã sụt giảm nghiêm trọng”. Báo cáo này cảnh báo rằng nếu vấn đề đó không được giải quyết thì sẽ có “sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc” và “mức sống của nhiều công nhân cũng như của gia đình họ sẽ bị giảm sút”.

 Liệu các chính phủ có thể giải quyết, hay dù chỉ là cải thiện, được cuộc khủng hoảng kinh tế đang gia tăng không?

 Kinh Thánh nói về một chính phủ mà có khả năng và sẽ giải quyết mọi vấn đề kinh tế, bao gồm sự bất bình đẳng. Sách này nói rằng: “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc”, tức một chính phủ sẽ quản trị cả trái đất (Đa-ni-ên 2:44). Dưới sự cai trị của chính phủ toàn cầu này, không ai sẽ bị quên lãng hoặc bị bỏ lại (Thi thiên 9:18). Nước Trời sẽ đảm bảo sao cho các công dân của Nước ấy có những điều họ cần để hạnh phúc. Mọi người sẽ vui hưởng phần thưởng từ công lao mình.—Ê-sai 65:21, 22.

a Báo cáo về lương toàn cầu năm 2022-2023 của Tổ chức Lao động Quốc tế