Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Francesco Carta fotografo/Moment via Getty Images

Tình trạng cô đơn ngày càng gia tăng—Kinh Thánh nói gì?

Tình trạng cô đơn ngày càng gia tăng—Kinh Thánh nói gì?

 Theo một báo cáo toàn cầu gần đây, a cứ bốn người thì có một người cảm thấy cô đơn.

  •    “Sự cô lập xã hội có thể xảy ra với tất cả mọi người, dù họ sống ở đâu hay ở độ tuổi nào”.​—Ông Chido Mpemba, đồng chủ tịch Ủy ban Kết nối Xã hội của Tổ chức Y tế Thế giới.

 Một số người nghĩ rằng chỉ những người lớn tuổi hoặc những ai bị cô lập mới cảm thấy cô đơn. Nhưng ngay cả những người trẻ, có sức khỏe tốt, thành công và đã kết hôn cũng có thể cảm thấy như thế. Sự cô lập xã hội và cô đơn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần và thể chất của một người.

  •    Tiến sĩ Vivek Murthy và cũng là tổng y sĩ Hoa Kỳ cho biết: “Sự cô đơn không đơn thuần là cảm giác buồn chán”. Ông nói thêm: “Nguy cơ tử vong do tình trạng cô đơn gây ra tương đương với nguy cơ tử vong do hút 15 điếu thuốc mỗi ngày”.

Kinh Thánh nói gì?

 Đấng Tạo Hóa không muốn chúng ta cô lập khỏi xã hội. Ý định của Đức Chúa Trời là con người có những mối quan hệ tốt và mang lại sự thỏa nguyện.

  •    Nguyên tắc Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời nói: ‘Người đàn ông ở một mình mãi thì không tốt’”.​—Sáng thế 2:18.

 Đức Chúa Trời muốn chúng ta vun đắp mối quan hệ với ngài. Ngài hứa sẽ đến gần chúng ta khi chúng ta nỗ lực để đến gần ngài.​—Gia-cơ 4:8.

  •    Nguyên tắc Kinh Thánh: “Hạnh phúc cho những người ý thức về nhu cầu tâm linh của mình, vì Nước Trời thuộc về họ”.​—Ma-thi-ơ 5:3.

 Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng ngài cùng với người khác. Làm thế sẽ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

  •    Nguyên tắc Kinh Thánh: “Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau biểu lộ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm họp với nhau,...nhưng hãy khuyến khích nhau”.​—Hê-bơ-rơ 10:24, 25.

 Để biết thêm tại sao việc tranh đấu với sự cô đơn là điều rất quan trọng, xin xem bài “Cô đơn trong một thế giới đa kết nối” (Anh ngữ).

a The Global State of Social Connections, bởi Meta and Gallup năm 2023.