Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tham nhũng có bao giờ chấm dứt?

Tham nhũng có bao giờ chấm dứt?

 Tham nhũng trong các cơ quan nhà nước là một vấn nạn toàn cầu gây ra những hậu quả tai hại. a Chẳng hạn, trong đại dịch COVID-19, quan chức ở nhiều nước bị cáo buộc lợi dụng các quỹ được dùng cho việc ứng phó với đại dịch để trục lợi. Sự tham nhũng đó cản trở người dân nhận được sự chăm sóc về y tế mà họ cần, điều này gây ra đau khổ và cái chết cho biết bao người.

 Tình trạng tham nhũng trong các cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ông David Cameron, cựu thủ tướng của Vương quốc Anh, nói: “Tham nhũng là một mạng lưới rộng lớn, và tất cả các nước bị cuốn vào”.

 Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng không lâu nữa mọi sự tham nhũng sẽ chấm dứt. Tại sao chúng ta biết điều đó? Hãy xem Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời sẽ làm gì.

Tại sao chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ hành động để loại bỏ tham nhũng?

 Kinh Thánh ghi lại lời phán sau của Đức Chúa Trời: “Ta, Đức Giê-hô-va, yêu công lý; ta ghét sự cướp bóc và bất chính” b (Ê-sai 61:8). Khi người dân chịu khổ từ hành vi tham nhũng của người khác, Đức Chúa Trời biết rất rõ (Châm ngôn 14:31). Ngài hứa: ‘Vì người khổ sở đang bị hà hiếp, nên ta sẽ trỗi dậy hành động’.​—Thi thiên 12:5.

 Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Thay vì cải tổ những chính phủ hiện có, ngài sẽ thay thế bằng một chính phủ trên trời do ngài thiết lập, được gọi là “Nước Đức Chúa Trời” (Mác 1:14, 15; Ma-thi-ơ 6:10). Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc... sẽ nghiền nát và chấm dứt mọi vương quốc kia, còn mình thì đứng vững muôn đời” (Đa-ni-ên 2:44). Vậy, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự tham nhũng mà chúng ta thấy ngày nay.

Một chính phủ không có tham nhũng

 Làm thế nào chúng ta biết chính phủ Nước Trời sẽ không tham nhũng? Hãy xem những điều sau.

 1.  1. Quyền hành. Nước Trời nhận quyền hành từ Đức Chúa Trời Toàn Năng.​—Khải huyền 11:15.

   Tại sao điều này quan trọng? Chính phủ loài người phụ thuộc vào thuế của người dân để hoạt động. Thường thì điều này dẫn đến tình trạng hối lộ, tham ô và thao túng. Tuy nhiên, Nước Trời được sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vì thế, Nước ấy sẽ luôn đáp ứng được các nhu cầu của thần dân.—Thi thiên 145:16.

 2.  2. Người cai trị. Đức Chúa Trời bổ nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô làm vua cai trị Nước Trời.—Đa-ni-ên 7:13, 14.

   Tại sao điều này quan trọng? Ngay cả nhà cai trị tốt nhất trên đất cũng có thể bị ảnh hưởng để làm điều sai (Truyền đạo 7:20). Trái lại, Chúa Giê-su cho thấy ngài không thể bị hối lộ (Ma-thi-ơ 4:8-11). Ngoài ra, ngài luôn thể hiện tình yêu thương chân thật với các thần dân và thật sự quan tâm đến lợi ích của họ.—Thi thiên 72:12-14.

 3.  3. Luật pháp. Luật pháp của Nước Đức Chúa Trời là hoàn hảo, thậm chí mang lại sự vui mừng cho thần dân.—Thi thiên 19:7, 8.

   Tại sao điều này quan trọng? Luật pháp của con người thường phức tạp, nặng nề hoặc khó thi hành. Điều này dễ dẫn đến tình trạng tham nhũng. Trái lại, luật pháp của Đức Chúa Trời rất thiết thực và hữu ích (Ê-sai 48:17, 18). Hơn nữa, những điều luật này không chỉ tác động đến hành vi mà còn đến động lực của người dân (Ma-thi-ơ 22:37, 39). Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời đọc được lòng của con người và có thể đảm bảo sao cho những điều luật được thực hiện với lòng trắc ẩn.—Giê-rê-mi 17:10.

 Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm lời hứa của Kinh Thánh về một chính phủ tương lai không có tham nhũng.

 •   Hãy đọc bài “Nước Đức Chúa Trời—Một chính phủ không có tham nhũng” để biết thêm ba lý do tại sao Nước Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tham nhũng.

 •   Hãy xem video Nước Đức Chúa Trời là gì? để biết thêm về chính phủ Nước Trời và những điều mà chính phủ ấy sẽ làm trên đất.

 •   Hãy tìm hiểu Kinh Thánh qua sách Vui sống mãi mãi! để biết bạn sẽ nhận được lợi ích nào từ những lời hứa trong Kinh Thánh.

a Theo một định nghĩa, “tham nhũng” là việc lạm dụng quyền hành được giao để mưu cầu lợi ích cá nhân.

b Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.