Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Maremagnum/Corbis Documentary via Getty Images

HÃY THỨC CANH!

Có phải tận thế sẽ bắt đầu ở Israel?—Kinh Thánh nói gì?

Có phải tận thế sẽ bắt đầu ở Israel?—Kinh Thánh nói gì?

 Kinh Thánh cho biết Ha-ma-ghê-đôn, hay tận thế, không phải là cuộc xung đột xảy ra trong một khu vực nhỏ mà là cuộc chiến toàn cầu giữa tất cả các chính phủ loài người và Đức Chúa Trời.

  •   “Các lời ấy ra từ các quỷ… đi đến các vua trên khắp đất để quy tụ họ lại cho cuộc chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những lời ấy quy tụ các vua lại một chỗ mà trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”.—Khải huyền 16:14, 16.

 Từ “Ha-ma-ghê-đôn” đến từ một từ Hê-bơ-rơ là Har Meghid·dohnʹ, có nghĩa là “núi Mê-ghi-đô”. Mê-ghi-đô từng là một thành thuộc lãnh thổ Y-sơ-ra-ên xưa. Vì thế, một số người tin rằng trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ diễn ra ở Israel. Tuy nhiên, vùng Mê-ghi-đô hay bất cứ vùng nào khác ở Trung Đông thì quá nhỏ, không thể chứa “các vua trên khắp đất” và quân đội của họ.

 Các thông tin trong sách Khải huyền được truyền tải “bằng các biểu tượng” (Khải huyền 1:1). Ha-ma-ghê-đôn không nói đến một địa điểm theo nghĩa đen, nhưng nói đến tình trạng thế giới khi các nước hiệp lại để chống lại lần cuối cùng sự cai trị của Đức Chúa Trời.—Khải huyền 19:11-16, 19-21.