Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

ilbusca/E+ via Getty Images

HÃY THỨC CANH!

Tại sao con người không thể chung sống hòa bình?—Kinh Thánh nói gì?

Tại sao con người không thể chung sống hòa bình?—Kinh Thánh nói gì?

 Những nhà lãnh đạo trên thế giới và các tổ chức quốc tế chưa thể mang lại hòa bình cho con người. Ngày nay, những cuộc xung đột bạo lực xảy ra nhiều hơn bao giờ hết kể từ Thế Chiến II. Khoảng hai tỉ người, tức một phần tư dân số thế giới, sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột ấy.

 Tại sao con người không thể mang lại hòa bình? Kinh Thánh nói gì?

Ba lý do con người không thể mang lại hòa bình

  1.  1. Những thái độ của con người ngày nay khiến họ khó chung sống hòa bình với nhau. Kinh Thánh báo trước rằng vào thời chúng ta, ‘người ta chỉ biết yêu bản thân, ham tiền, khoe khoang, cao ngạo, bất trung, cố chấp, thiếu tự chủ, hung dữ, ương ngạnh, lên mặt kiêu ngạo’.​—2 Ti-mô-thê 3:2-4.

  2.  2. Con người, dù là cá nhân hay tập thể, cũng không có khả năng giải quyết các vấn đề của họ mà không có sự giúp đỡ của Đấng Tạo Hóa là Giê-hô-va a Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng “người bước đi chẳng hề có quyền dẫn đưa bước mình”.​—Giê-rê-mi 10:23.

  3.  3. Thế giới này nằm dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan Ác Quỷ, một kẻ cai trị đầy quyền lực và gian ác. Hắn đang “lừa gạt toàn thể dân cư trên đất” (Khải huyền 12:9). Chừng nào “cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác” thì chừng nấy sẽ còn có chiến tranh và xung đột.​—1 Giăng 5:19.

Ai có thể mang lại hòa bình?

 Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta rằng sẽ có hòa bình, không phải nhờ nỗ lực của con người, nhưng nhờ Đức Chúa Trời.

  •   “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta biết rõ ý ta đang nghĩ về các con, đó là ý bình an, chứ không phải ý thảm họa, hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng’”.​—Giê-rê-mi 29:11.

 Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa đó bằng cách nào? ‘Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, sẽ giày đạp Sa-tan’ (Rô-ma 16:20). Đức Chúa Trời sẽ dùng chính phủ trên trời mà Kinh Thánh gọi là “Nước Đức Chúa Trời” để mang lại hòa bình trên khắp thế giới (Lu-ca 4:43). Dưới sự cai trị của Chúa Giê-su Ki-tô, Vua Nước Trời, con người sẽ được dạy để biết cách chung sống hòa bình với nhau.​—Ê-sai 9:6, 7.

a Giê-hô-va là tên riêng của Đức Chúa Trời.​—Thi thiên 83:18.