Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

HÃY THỨC CANH!

Tại sao chính trị lại gây chia rẽ đến thế?—Kinh Thánh nói gì?

Tại sao chính trị lại gây chia rẽ đến thế?—Kinh Thánh nói gì?

 Trên khắp thế giới, nhiều nước bị chia rẽ về chính trị. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center), “65% số người trưởng thành tại 19 nước khi được hỏi đã nói rằng có sự bất đồng gay gắt hoặc rất gay gắt giữa những người ủng hộ các đảng phái chính trị khác nhau ở nước họ”.

 Bạn có thấy sự chia rẽ về chính trị đang lan rộng tại nơi bạn sống không? Tại sao lại như thế? Có giải pháp nào không? Hãy xem Kinh Thánh nói gì.

Những thái độ gây chia rẽ

 Kinh Thánh báo trước rằng trong thời kỳ của chúng ta, mà Kinh Thánh gọi là “những ngày sau cùng”, nhiều người sẽ có những thái độ khiến họ không thể có được sự hợp nhất.

  •   “Những ngày sau cùng sẽ là một thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu. Vì người ta chỉ biết yêu bản thân,... cố chấp”.—2 Ti-mô-thê 3:1-3.

 Dù nhiều người đã nỗ lực hết sức, nhưng các chính phủ vẫn khó hoạt động hiệu quả. Những người có quan điểm đối nghịch nhau thấy khó, thậm chí là không thể làm việc chung với nhau để giải quyết các vấn đề. Thực tế đã xác nhận những gì Kinh Thánh nói từ xa xưa.

  •   “Loài người cai trị trên loài người mà gây hại cho nhau”.—Truyền đạo 8:9.

 Tuy nhiên, Kinh Thánh đã chỉ ra giải pháp, đó là một chính phủ được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo có thể xóa bỏ mọi vấn đề trong xã hội ngày nay.

Một nhà lãnh đạo có đủ khả năng và lòng quan tâm

 Kinh Thánh cho biết về một nhà lãnh đạo duy nhất có đủ khả năng, đó là Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài có quyền năng, thẩm quyền và ước muốn mang lại sự hợp nhất và bình an cho toàn thể nhân loại.

  •   “Trong triều đại vua, người công chính sẽ đâm chồi nảy lộc, bình an dư tràn”.—Thi thiên 72:7.

  •   “Muôn nước sẽ hầu việc người”.—Thi thiên 72:11.

 Chúa Giê-su là một nhà lãnh đạo lý tưởng vì ngài quan tâm và muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người bị đối xử bất công.

  •   “Người sẽ giải thoát dân nghèo khi họ kêu cứu, cả người thấp hèn lẫn kẻ không ai giúp đỡ. Người sẽ rủ lòng thương kẻ thấp hèn và người nghèo túng, ra tay cứu vớt sinh mạng của dân nghèo khó. Người sẽ cứu họ khỏi áp bức và hung bạo”.—Thi thiên 72:12-14.

 Hãy tìm hiểu thêm về Nước Đức Chúa Trời, chính phủ trên trời mà Chúa Giê-su lãnh đạo. Hãy xem bạn có thể nhận được lợi ích và ủng hộ chính phủ ấy như thế nào.