Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Comstock Images/Stockbyte via Getty Images

Sự tham nhũng—Nước Trời sẽ làm gì?

Sự tham nhũng—Nước Trời sẽ làm gì?

 Người ta muốn có những nhà lãnh đạo mà họ có thể tin tưởng; họ mệt mỏi khi thấy quá nhiều chính trị gia tham nhũng. Theo một cuộc khảo sát toàn cầu được công bố vào năm 2023, các chính trị gia là nhóm người được tin tưởng ít nhất. a

 Kinh Thánh cho biết về một chính phủ có Đấng Lãnh Đạo hoàn toàn đáng tin cậy, trung thực và không tham nhũng. Chính phủ đó là Nước Trời và Đấng Lãnh Đạo là Chúa Giê-su Ki-tô.—Ê-sai 9:7

 Qua những hành động của ngài khi còn ở trên đất, Chúa Giê-su cho thấy ngài quan tâm chân thành đến con người (Ma-thi-ơ 9:35, 36). Là Vua của Nước Trời, ngài sẽ mang lại sự công bằng và bình an cho tất cả những ai chấp nhận sự lãnh đạo của ngài.—Thi thiên 72:12-14.

a Báo cáo toàn cầu đo lường chỉ số niềm tin Edelman năm 2023.