Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

fcafotodigital/E+ via Getty Images

Lối sống thuần chay—Kinh Thánh nói gì?

Lối sống thuần chay—Kinh Thánh nói gì?

 Trên khắp thế giới, nhiều người rất quan tâm đến chủ nghĩa thuần chay.

  •   “Chủ nghĩa thuần chay là một triết lý và lối sống nhằm loại trừ nhiều nhất có thể và theo cách thực tế nhất mọi hình thức bóc lột và ngược đãi động vật để lấy thức ăn, quần áo hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác”.—Hiệp hội Thuần chay.

 Ngoài sự quan tâm dành cho động vật, một số người chọn theo lối sống thuần chay là để cải thiện môi trường, sức khỏe hoặc vì lý do tôn giáo.

  •   “Khác với hầu hết các chế độ ăn uống, chế độ ăn thuần chay thường được xem là một niềm tin, một quyết định về đạo đức và một lối sống của mỗi cá nhân nhằm làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.—Từ điển Bách khoa Britannica Academic.

 Chủ nghĩa thuần chay có phải là một giải pháp cho các vấn đề của trái đất không? Kinh Thánh nói gì?

Quan điểm của Đấng Tạo Hóa về con người và động vật

 Kinh Thánh cho thấy rằng Đấng Tạo Hóa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời a xem con người cao hơn động vật và ngài cho con người có quyền trên chúng (Sáng thế 1:27, 28). Về sau, Đức Chúa Trời cho phép con người dùng động vật để làm thức ăn (Sáng thế 9:3). Tuy nhiên, ngài không cho phép ngược đãi động vật.—Châm ngôn 12:10.

 Theo Kinh Thánh, việc chúng ta ăn thịt hay không là quyết định cá nhân. b Quyết định này không khiến chúng ta tốt hơn trước mắt Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 8:8). Nếu một người chọn ăn thịt thì không ai nên chỉ trích quyết định ấy.—Rô-ma 14:3.

Giải pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn

 Kinh Thánh cho thấy rằng lối sống mà chúng ta chọn sẽ không thể cải thiện các vấn đề trên thế giới. Nhiều vấn đề bắt nguồn từ những điều không thể sửa đổi được là hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế của thế gian này. Kinh Thánh nói:

 Đấng Tạo Hóa sẽ giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt. Kinh Thánh dùng cách nói tượng trưng để mô tả điều mà ngài sẽ làm.

  •   “Tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời cũ cùng đất cũ đã qua đi và biển không còn nữa”.—Khải huyền 21:1.

 Đức Chúa Trời sẽ thay thế các chính phủ loài người, tức “trời cũ”, bằng “trời mới”, tức chính phủ trên trời của ngài. Nước Trời sẽ loại bỏ “đất cũ”, tức những người ác, và sẽ cai trị “đất mới”, tức những người sẵn lòng vâng phục quyền hành của Nước ấy.

 Chỉ dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, con người mới biết cách sống hòa hợp với động vật và môi trường.—Ê-sai 11:6-9.

a Giê-hô-va là tên riêng của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.

b Kinh Thánh lệnh cho chúng ta “phải kiêng huyết” (Công vụ 15:28, 29). Điều này có nghĩa là chúng ta không nên uống huyết hay ăn thịt chưa được đổ huyết, hoặc ăn bất cứ thức ăn nào có huyết.