Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

HÃY THỨC CANH!

Thờ hình tượng—Kinh Thánh nói gì?

Thờ hình tượng—Kinh Thánh nói gì?

 Theo Cơ quan thông tấn xã Công giáo, tại một buổi lễ ở Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô được tổ chức ngày 25-3-2022, Giáo Hoàng Francis đứng trước tượng của Ma-ri-a, “nhắm mắt và cúi đầu cầu nguyện thầm”. Ông “cầu xin Mẹ Ma-ri-a” ban sự hòa bình. Tờ Vatican News nói thêm rằng “qua bài kinh Thánh hiến, Giáo Hoàng cầu nguyện với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Ma-ri-a cho toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ukraine”.

 Bạn nghĩ sao về điều này? Có thích hợp để cầu nguyện trước hình tượng hoặc dùng hình tượng trong sự thờ phượng không? Hãy xem xét các câu Kinh Thánh sau:

  •   “Ngươi không được làm cho mình tượng chạm hay thứ gì có hình dạng của bất cứ vật nào trên trời, dưới đất hoặc trong nước. Ngươi không được quỳ lạy cũng không được hầu việc chúng, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc”.—Xuất Ai Cập 20:4, 5. a

  •   “Tượng thần các nước là bạc là vàng, sản phẩm bởi tay con người mà thôi. Chúng có miệng mà không thể nói, có mắt mà không thể thấy; chúng có tai nhưng nào biết nghe, có mũi nhưng nào biết ngửi; chúng có tay nhưng không sờ được, có chân nhưng không đi được, cuống họng chẳng phát ra tiếng. Kẻ làm tượng thần sẽ y như chúng, ai tin cậy chúng thảy đều như vậy”.​—Thi thiên 115:4-8.

  •   “Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta; ta không trao vinh quang ta cho ai khác, hoặc nhường sự ngợi khen ta cho tượng khắc”.​—Ê-sai 42:8.

  •   “Hãy tránh xa việc thờ thần tượng”.​—1 Cô-rinh-tô 10:14.

  •   “Hãy tránh xa các tượng thần”.​—1 Giăng 5:21.

 Để biết thêm Kinh Thánh nói gì về việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng, xin đọc bài “Quan điểm Kinh Thánh—Ảnh tượng” hoặc xem video Đức Chúa Trời có chấp nhận việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng không?.

 Có lẽ bạn cũng quan tâm đến điều Kinh Thánh nói về những chủ đề sau:

Hình ảnh: Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images

a Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.