Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ai sẽ giải cứu trái đất?

Ai sẽ giải cứu trái đất?

 Nhiều người nghĩ rằng con người đang hủy hoại trái đất và sự sống trên đó nên họ rất lo ngại về điều này. Theo một số chuyên gia về môi trường, hành động của con người đang gây nguy cơ tuyệt chủng một số loài và tàn phá hệ sinh thái của trái đất hơn bao giờ hết.

 Con người sẽ hủy hoại trái đất? Hay sẽ có lúc, họ sống hòa hợp với thiên nhiên?

Nỗ lực của con người sẽ thành công không?

 Nhiều chuyên gia tin là con người có thể bảo vệ trái đất và sống hòa hợp với thiên nhiên. Một số nhà nghiên cứu khẳng định rằng để nỗ lực của con người thành công thì cần thực hiện những thay đổi trong nhiều lĩnh vực và phải làm thế cùng một lúc. Những thay đổi đó bao gồm:

  •   Cải thiện cách quản lý đất đai, rừng, vùng đất ngập nước và đại dương.

  •   Dùng những phương pháp nông nghiệp và nguồn năng lượng khác.

  •   Đổi sang hệ thống thực phẩm thiên về chế độ ăn chủ yếu từ thực vật, cũng bao gồm ăn thịt và cá vừa phải. Hệ thống này cũng phải giúp giảm lượng tiêu thụ và lãng phí.

  •   Nhìn nhận rằng một cuộc sống chất lượng không phụ thuộc vào việc có thật nhiều của cải vật chất.

 Bạn nghĩ sao? Có thực tế khi mong đợi chính phủ, ngành kinh doanh và các cá nhân hợp tác trong việc cải thiện tình hình trên bình diện chưa từng có không? Hay bạn nghĩ điều này là không thể vì lòng tham, sự ích kỷ và cái nhìn thiển cận đã ăn sâu vào một số người?​—2 Ti-mô-thê 3:1-5.

Một lý do để hy vọng

 Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta rằng tương lai của trái đất sẽ vững bền. Sách này giải thích tại sao những nỗ lực của con người là không đủ để giải cứu trái đất và cho biết về điều cần phải thay đổi. Kinh Thánh cũng cho biết sự thay đổi này sẽ diễn ra như thế nào.

 Tại sao những nỗ lực của con người là không đủ để giải cứu trái đất? Giê-hô-va a Đức Chúa Trời tạo ra trái đất và giao cho con người nhiệm vụ chăm sóc (Sáng thế 1:28; 2:15). Họ chỉ có thể thực hiện thành công nhiệm vụ này nếu tìm kiếm sự hướng dẫn của Đấng Tạo Hóa và vâng theo chỉ dẫn của ngài (Châm ngôn 20:24). Nhưng thay vì làm thế, họ đã chối bỏ Đức Giê-hô-va và chọn đi theo con đường của riêng mình (Truyền đạo 7:29). Khi độc lập khỏi Đức Chúa Trời, con người không có khả năng tự chăm sóc trái đất, và bất cứ nỗ lực nào của họ cũng chẳng thành công bao nhiêu.​—Châm ngôn 21:30; Giê-rê-mi 10:23.

 Điều gì cần phải thay đổi? Đức Chúa Trời sẽ không để cho con người tiếp tục hủy phá trái đất (Khải huyền 11:18). Ngài sẽ không cải cách các chính phủ và xã hội loài người đang gây hại cho trái đất, mà sẽ thay thế mọi điều đó (Khải huyền 21:1). Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: “Này! Ta đang làm mọi vật nên mới”.​—Khải huyền 21:5.

 Sự thay đổi này sẽ diễn ra như thế nào? Đức Giê-hô-va sẽ thay thế chính phủ loài người bằng một chính phủ trên trời được gọi là Nước Đức Chúa Trời. Chính phủ ấy dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-su Ki-tô sẽ cai trị trái đất.​—Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:10.

 Nước Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ con người sống theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời. Khi con người nhận biết Đấng Tạo Hóa và nghe theo sự chỉ dẫn của ngài, họ sẽ sống hòa hợp với thế giới thiên nhiên (Ê-sai 11:9). Kinh Thánh cho biết chính phủ của Đức Chúa Trời sẽ giúp thần dân như thế nào để hưởng một đời sống có chất lượng nhất, không gây nguy hại cho trái đất. Chính phủ của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những điều sau:

 Bạn có thể tin chắc Nước Đức Chúa Trời sẽ sớm mang lại những thay đổi này. Để biết thêm thông tin, xin đọc bài “Khi nào Nước Trời sẽ cai trị trái đất?”.

a Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời.​—Thi thiên 83:18.