Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

HÃY THỨC CANH!

Nhân Chứng Giê-hô-va và cuộc diệt chủng của Quốc Xã—Kinh Thánh nói gì?

Nhân Chứng Giê-hô-va và cuộc diệt chủng của Quốc Xã—Kinh Thánh nói gì?

 Vào ngày 27-1-2023, nhiều người sẽ cử hành Ngày quốc tế kỷ niệm cuộc diệt chủng của Quốc Xã. Những hành động tàn ác diễn ra hơn 75 năm trước có lẽ khiến bạn thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời để cho cuộc diệt chủng của Quốc Xã xảy ra.

 Là nạn nhân của cuộc diệt chủng của Quốc Xã, người Do Thái đã chịu rất nhiều đau khổ. Hàng triệu người bị giết một cách có hệ thống. Người thuộc những nhóm khác cũng là mục tiêu của Quốc Xã và bị giết trong cuộc diệt chủng này. Trong số đó có Nhân Chứng Giê-hô-va, là những người bị ngược đãi vì niềm tin dựa trên Kinh Thánh.

“Một tương lai và một hy vọng”

 Nhiều người lo sợ rằng một biến cố giống như cuộc diệt chủng của Quốc Xã lại có thể xảy ra. Điều đáng mừng là Kinh Thánh hứa rằng trong tương lai sẽ không có những thảm kịch như thế nữa.

  •   “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta biết rõ ý ta đang nghĩ về các con, đó là ý bình an, chứ không phải ý thảm họa, hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng’”.—Giê-rê-mi 29:11. a

 Hy vọng này sẽ trở thành hiện thực khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ra tay để chấm dứt sự gian ác và xóa bỏ mọi tổn hại mà nó gây ra. Không lâu nữa ngài sẽ:

 Bạn có thể tin cậy hy vọng đầy an ủi này trong Kinh Thánh. Để biết tại sao có thể tin cậy điều đó, mời bạn thử tham gia chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí của chúng tôi.

a Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.