Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chris McGrath/Getty Images

Chiến tranh—Nước Trời sẽ làm gì?

Chiến tranh—Nước Trời sẽ làm gì?

 Thế giới tiếp tục bị tàn phá bởi các cuộc chiến gây ra biết bao đau khổ. Dưới đây là một số ghi nhận:

  •   “Các số liệu mới cho thấy số người thiệt mạng liên quan đến xung đột đạt mức cao nhất trong 28 năm qua, phần lớn là do cuộc chiến ở Ethiopia và Ukraine gây ra”.—Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, ngày 7-6-2023.

  •   “Chiến tranh ở Ukraine chỉ là một trong những cuộc xung đột leo thang vào năm 2022. Năm ngoái, bạo lực chính trị tăng 27% trên toàn cầu, ước tính có 1,7 tỷ người bị ảnh hưởng bởi vấn đề này”.—Dự án dữ liệu sự kiện và vị trí xung đột vũ trang (ACLED), ngày 8-2-2023.

 Kinh Thánh đưa ra hy vọng. Sách này nói rằng “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt” (Đa-ni-ên 2:44). Qua vương quốc ấy, tức Nước Trời, Đức Chúa Trời sẽ “dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất”.—Thi thiên 46:9.