Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CreativeDesignArt/DigitalVision Vectors via Getty Images

HÃY THỨC CANH!

Bình đẳng chủng tộc có phải chỉ là giấc mơ?—Kinh Thánh nói gì?

Bình đẳng chủng tộc có phải chỉ là giấc mơ?—Kinh Thánh nói gì?

 Đối với nhiều người, bình đẳng chủng tộc chỉ là giấc mơ xa vời.

  •   “Kỳ thị về chủng tộc tiếp tục đầu độc các thể chế, cấu trúc xã hội và đời sống hằng ngày trong mọi nước. Vấn nạn này tiếp tục là nguyên nhân khiến tình trạng bất bình đẳng kéo dài”.—Ông António Guterres, tổng thư ký Liên hợp quốc.

 Bình đẳng chủng tộc có bao giờ đạt được không? Kinh Thánh nói gì?

Quan điểm của Đức Chúa Trời về bình đẳng chủng tộc

 Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có quan điểm nào về người thuộc các chủng tộc khác nhau.

  •   “Từ một người, [Đức Chúa Trời] làm nên muôn dân để họ sống trên khắp mặt đất”.—Công vụ 17:26.

  •   “Đức Chúa Trời không hề thiên vị, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận”.—Công vụ 10:34, 35.

 Kinh Thánh cho biết tất cả mọi người đều là anh em của nhau và Đức Chúa Trời chấp nhận người thuộc mọi chủng tộc.

Bình đẳng chủng tộc sẽ đạt được bằng cách nào?

 Nước Đức Chúa Trời, tức một chính phủ ở trên trời, sẽ mang lại sự bình đẳng. Chính phủ ấy sẽ dạy người ta đối xử với nhau một cách đúng đắn. Người ta sẽ được dạy để loại bỏ bất cứ cảm giác kỳ thị nào mà họ có.

  •   “Cư dân của xứ [sẽ] học về sự công chính”.—Ê-sai 26:9.

  •   “Thành quả của sự công chính thật sẽ là bình an, bông trái của sự công chính thật sẽ là sự yên bình và an ổn lâu dài”.—Ê-sai 32:17.

 Qua Kinh Thánh, hàng triệu người ngày nay đang học cách đối xử tôn trọng với người khác.