Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

An ủi những ai mất người thân

An ủi những ai mất người thân

Điều gì cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến cảm xúc của chúng ta khi mình mất người thân yêu?