Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

sinceLF/E+ via Getty Images

HÃY THỨC CANH!

Ai sẽ giải cứu dân thường?—Kinh Thánh nói gì?

Ai sẽ giải cứu dân thường?—Kinh Thánh nói gì?

 Dưới đây là một số ghi nhận của Liên hợp quốc:

  •   Từ ngày 7 đến ngày 23-10-2023, cuộc xung đột Israel-Dải Gaza đã khiến cho hơn 6.400 người thiệt mạng và 15.200 người bị thương, đa số là dân thường. Ngoài ra, có hàng trăm ngàn người phải di tản.

  •   Tính đến ngày 24-9-2023, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã khiến cho 9.701 dân thường bị thiệt mạng và 17.748 người bị thương ở Ukraine.

 Kinh Thánh đưa ra hy vọng nào cho những người phải chịu khổ vì chiến tranh?

Lý do để hy vọng

 Kinh Thánh báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ “dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất” (Thi thiên 46:9). Ngài sẽ dùng một chính phủ trên trời, hay Nước Trời, để thay thế mọi chính phủ loài người (Đa-ni-ên 2:44). Nước Trời sẽ mang lại bình an cho nhân loại.

 Hãy lưu ý đến những điều Chúa Giê-su Ki-tô, Vua Nước Trời, sẽ làm:

  •   “Người sẽ giải thoát dân nghèo khi họ kêu cứu, cả người thấp hèn lẫn kẻ không ai giúp đỡ. Người sẽ rủ lòng thương kẻ thấp hèn và người nghèo túng, ra tay cứu vớt sinh mạng của dân nghèo khó. Người sẽ cứu họ khỏi áp bức và hung bạo”.—Thi thiên 72:12-14.

 Qua Nước của ngài, Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ hoàn toàn mọi đau khổ do chiến tranh và bạo lực gây ra.

  •   “Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.—Khải huyền 21:4.

 Không lâu nữa Nước Trời sẽ can thiệp vào các vấn đề trên đất. Kinh Thánh báo trước về ‘chiến tranh và tin tức về chiến tranh’ mà chúng ta đang thấy ngày nay (Ma-thi-ơ 24:6). Những biến cố này và các biến cố khác cho thấy rằng chúng ta đang sống trong “những ngày sau cùng” dưới sự cai trị của con người.—2 Ti-mô-thê 3:1.