Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JenkoAtaman/stock.adobe.com

HÃY THỨC CANH!

Lý do để hy vọng trong năm 2023—Kinh Thánh nói gì?

Lý do để hy vọng trong năm 2023—Kinh Thánh nói gì?

 Khi bước sang năm 2023, tất cả chúng ta đều hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và gia đình. Nhờ đâu chúng ta có thể lạc quan về tương lai?

Kinh Thánh mang lại hy vọng

 Kinh Thánh cho biết tin mừng là những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt ngày nay chỉ là tạm thời và sẽ sớm chấm dứt. Thật ra, Kinh Thánh ‘được viết để chỉ dạy chúng ta, hầu cho bởi sự an ủi đến từ Kinh Thánh mà chúng ta có hy vọng’.​—Rô-ma 15:4.

Hy vọng có thể giúp bạn ngay bây giờ

 Hy vọng trong Kinh Thánh giống như “một cái neo cho sự sống chúng ta” (Hê-bơ-rơ 6:19). Hy vọng ấy có thể giúp chúng ta vững vàng khi đương đầu với những vấn đề hiện tại, có tinh thần tích cực và hạnh phúc lâu bền. Chẳng hạn:

Củng cố niềm hy vọng của bạn

 Nhiều người hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến, nhưng họ không thể chắc chắn rằng hy vọng ấy sẽ thành sự thật. Những lời hứa trong Kinh Thánh thì khác. Tại sao? Bởi vì những lời hứa ấy đến từ chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, a “là đấng không thể nói dối” (Tít 1:2). Chỉ mình Đức Giê-hô-va có quyền năng thực hiện mọi điều ngài hứa; ngài có thể làm “mọi việc ngài vừa ý”.​—Thi thiên 135:5, 6.

 Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn nhận lợi ích từ hy vọng đáng tin cậy trong Kinh Thánh. Bạn có thể xây dựng lòng tin cậy nơi hy vọng ấy bằng cách “cẩn thận tra xem Kinh Thánh” (Công vụ 17:11). Để kiểm chứng những điều đó, hãy thử chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí của chúng tôi. Hãy bắt đầu năm 2023 với một cái nhìn tràn đầy hy vọng!

a Giê-hô-va là tên riêng của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.