Skip to content

Skip to table of contents

Sách Xô-phô-ni

Chương

1 2 3

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Ngày phán xét của Đức Giê-hô-va gần kề (1-18)

   • Ngày của Đức Giê-hô-va đến thật mau (14)

   • Bạc vàng không đem lại sự giải cứu (18)

 • 2

  • Tìm kiếm Đức Giê-hô-va trước ngày ngài nổi giận (1-3)

   • Tìm kiếm sự công chính và sự khiêm hòa (3)

   • “Có thể các người sẽ được giấu kín” (3)

  • Phán quyết trên các nước xung quanh (4-15)

 • 3

  • Giê-ru-sa-lem, thành phản nghịch và bại hoại (1-7)

  • Sự phán xét và sự khôi phục (8-20)

   • Ban ngôn ngữ thanh sạch (9)

   • Một dân khiêm nhường, nhu mì sẽ được cứu (12)

   • Đức Giê-hô-va sẽ mừng rỡ vì Si-ôn (17)