Xa-cha-ri 8:1-23

 • Đức Giê-hô-va ban cho Si-ôn sự bình an và sự thật (1-23)

  • Giê-ru-sa-lem, “thành của sự chân thật” (3)

  • “Hãy nói sự thật với nhau” (16)

  • Kỳ kiêng ăn sẽ thành dịp ăn uống hoan hỉ (18, 19)

  • ‘Hãy thành tâm tìm kiếm Đức Giê-hô-va’ (21)

  • Mười người nắm lấy áo của một người Do Thái (23)

8  Lại có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng:  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Ta sẽ sốt sắng với Si-ôn bằng lòng sốt sắng cực kỳ+ và sốt sắng với nó bằng cơn giận dữ dội’”.  “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta sẽ trở lại cùng Si-ôn+ và ngự tại Giê-ru-sa-lem;+ Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành của sự chân thật,*+ còn núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh’”.+  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Ngoài các quảng trường của Giê-ru-sa-lem, cụ ông cụ bà sẽ lại đến ngồi, tay ai nấy đều cầm gậy vì cao tuổi.+  Các quảng trường của thành sẽ đầy trẻ con nô đùa, cả trai lẫn gái’”.+  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Trong những ngày đó, tuy việc ấy có vẻ quá khó đối với những người sót lại trong dân này, nhưng lẽ nào nó cũng quá khó đối với ta?’. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: ‘Này, ta sắp giải cứu dân ta khỏi các xứ phương đông và phương tây.+  Ta sẽ đem họ về và họ sẽ cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem;+ họ sẽ trở thành dân ta, và ta sẽ trở thành Đức Chúa Trời họ+ trong sự chân thật* và sự công chính’”.  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Tay các con hãy mạnh mẽ,*+ hỡi bao người hôm nay nghe những lời từ miệng các nhà tiên tri,+ cũng là những lời được nói vào ngày đặt nền nhà Đức Giê-hô-va vạn quân để xây đền thờ. 10  Trước lúc đó, cả người lẫn thú đều làm không công;+ kẻ ra người vào không được an toàn vì cớ kẻ đối địch, bởi ta khiến ai nấy đều thù nghịch nhau’. 11  ‘Nhưng nay ta không đối đãi với những người sót lại trong dân này như trước nữa’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 12  ‘Hạt giống của sự bình an sẽ được gieo; cây nho sẽ kết trái, đất đai sinh hoa lợi+ và trời sa sương móc; rồi ta sẽ cho những người sót lại trong dân này thừa hưởng mọi điều đó.+ 13  Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên, các con đã thành thứ để rủa sả giữa các nước thể nào+ thì ta cũng sẽ giải cứu các con và các con sẽ được chúc phước thể ấy.+ Đừng sợ!+ Tay các con hãy mạnh mẽ’.*+ 14  Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Như trước kia ta đã quyết định giáng thảm họa trên các con vì tổ phụ các con khiến ta phẫn nộ, và ta không đổi ý,*+ 15  thì lúc này ta quyết định làm điều lành cho Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa.+ Đừng sợ!”’.+ 16  ‘Đây là những điều các con phải làm: Hãy nói sự thật với nhau,+ nơi cổng thành hãy đưa ra những phán quyết đề cao sự thật và sự bình an.+ 17  Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau,+ đừng ưa thích bất cứ lời thề dối nào;+ bởi đó toàn là điều ta ghét’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy”. 18  Lại có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán với tôi rằng: 19  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Kỳ kiêng ăn trong tháng thứ tư,+ thứ năm,+ thứ bảy+ và thứ mười+ sẽ thành những dịp hoan hỉ vui vẻ cho nhà Giu-đa, những lễ hội vui mừng.+ Vậy, hãy yêu chuộng sự thật và sự bình an’. 20  Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: ‘Điều này vẫn sẽ xảy đến: Các dân tộc và cư dân của nhiều thành sẽ kéo về; 21  cư dân thành này sẽ đến nói với cư dân thành kia: “Nào hãy thành tâm đi nài xin ân huệ* của Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Cả tôi cũng đi nữa”.+ 22  Nhiều dân tộc và các nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giê-ru-sa-lem+ và nài xin ân huệ* của Đức Giê-hô-va’. 23  Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Trong những ngày ấy, mười người từ mọi ngôn ngữ của các nước+ sẽ nắm lấy áo* của một người Do Thái, nắm thật chặt mà nói: “Chúng tôi muốn đi theo các anh+ vì chúng tôi nghe rằng Đức Chúa Trời ở cùng các anh”’”.+

Chú thích

Hay “sự trung tín”.
Hay “sự trung tín”.
Hay “Các con hãy can đảm lên”.
Hay “Các con hãy can đảm lên”.
Hay “không lấy làm tiếc”.
Hay “làm dịu nét mặt”.
Hay “làm dịu nét mặt”.
Hay “vạt áo”.