Xa-cha-ri 7:1-14

  • Đức Giê-hô-va lên án việc kiêng ăn giả dối (1-14)

    • “Có thật vì ta mà các con kiêng ăn không?” (5)

    • ‘Đối xử với nhau theo công lý, tình yêu thương thành tín và lòng thương xót’ (9)

7  Vào năm thứ tư triều đại vua Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri+ nhằm ngày mùng bốn tháng thứ chín, tức tháng Kít-lêu.*  Dân Bê-tên đã cử Sa-rết-xe, Rê-ghem-mê-léc và phái đoàn đến nài xin ân huệ* của Đức Giê-hô-va,  hỏi các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân và các nhà tiên tri rằng: “Tôi có nên khóc trong tháng thứ năm+ và kiêng ăn như nhiều năm qua không?”.  Lại có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán với tôi rằng:  “Hãy nói với hết thảy dân của xứ và các thầy tế lễ: ‘Khi kiêng ăn và than khóc vào tháng thứ năm và tháng thứ bảy+ trong 70 năm,+ có thật vì ta mà các con kiêng ăn không?  Còn khi ăn uống, chẳng phải các con vì chính mình mà ăn uống sao?  Chẳng phải các con nên vâng theo lời Đức Giê-hô-va phán qua những nhà tiên tri thời xưa,+ khi Giê-ru-sa-lem cùng những thành xung quanh còn đông dân và yên bình, khi Nê-ghép cùng Sơ-phê-la còn đông dân hay sao?’”.  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri rằng:  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Hãy xét xử theo công lý thật,+ đối xử với nhau bằng tình yêu thương thành tín+ và lòng thương xót. 10  Đừng lừa đảo góa phụ hay trẻ mồ côi cha,+ ngoại kiều+ hay người nghèo;+ đừng mưu tính điều dữ trong lòng để hại nhau’.+ 11  Nhưng chúng đã không thèm chú ý;+ chúng ương ngạnh quay lưng lại+ và bịt tai để khỏi nghe.+ 12  Chúng khiến lòng mình ra như kim cương,*+ chẳng vâng theo luật pháp* và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân dùng thần khí truyền qua các nhà tiên tri thời xưa.+ Vì thế mới có cơn phẫn nộ dữ dội của Đức Giê-hô-va vạn quân”.+ 13  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Chúng đã không nghe khi ta kêu gọi,+ nên ta đã không nghe khi chúng kêu cầu.+ 14  Ta đã dùng gió bão thổi chúng đi khắp những nước mà chúng chưa từng biết;+ đằng sau chúng, xứ bị hoang vu, không ai qua lại, không ai trở về;+ chúng đã biến xứ đáng quý ra nỗi kinh hoàng’”.

Chú thích

Hay “làm dịu nét mặt”.
Cũng có thể là “đá cứng”, chẳng hạn loại đá mài.
Hay “sự dạy bảo”.