Xa-cha-ri 5:1-11

  • Khải tượng 6: Cuộn sách đang bay (1-4)

  • Khải tượng 7: Thùng ê-pha (5-11)

    • Người đàn bà tên là Sự Gian Ác ngồi trong đó (8)

    • Cái thùng bị đem sang Si-nê-a (9-11)

5  Tôi lại nhìn lên và thấy một cuộn sách đang bay.  Vị ấy hỏi tôi: “Anh thấy gì?”. Tôi đáp: “Tôi thấy một cuộn sách đang bay, nó dài 20 cu-bít* và rộng 10 cu-bít”.  Vị ấy nói với tôi: “Đó là lời rủa sả bay đi khắp mặt đất, vì mọi kẻ trộm cắp+ đã không bị trừng phạt như lời rủa trên mặt này cuộn sách, và mọi kẻ thề dối+ đã không bị trừng phạt như lời rủa trên mặt kia cuộn sách.  Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Chính ta sai nó đi; nó sẽ vào nhà kẻ trộm cắp và nhà kẻ lấy danh ta mà thề dối; nó sẽ ở lại trong nhà chúng và thiêu hủy hết, cả gỗ lẫn đá’”.  Bấy giờ, thiên sứ đã nói với tôi lại đến bảo: “Xin anh nhìn lên xem vật gì đang đi ra”.  Tôi hỏi: “Vật gì vậy?”. Vị ấy đáp: “Một thùng ê-pha* đang đi ra”, rồi nói tiếp: “Đó là hình trạng của những kẻ ác trên cả đất”.  Tôi thấy nắp tròn bằng chì đã mở, và có một người đàn bà ngồi trong thùng.  Vị ấy nói: “Đó là Sự Gian Ác”, rồi đẩy ả vào lại trong thùng ê-pha và đậy ập khối chì lên miệng thùng.  Tôi nhìn lên và thấy hai phụ nữ tiến đến, đang bay lượn trong gió. Họ có cánh như cánh cò. Họ nâng cái thùng lên giữa đất và trời. 10  Tôi hỏi thiên sứ đang nói với tôi: “Họ đem thùng ê-pha đi đâu vậy?”. 11  Vị ấy đáp: “Đem sang xứ Si-nê-a*+ để xây nhà cho ả; khi nhà được sửa soạn xong, ả sẽ bị đặt ở đó, đúng chỗ của ả”.

Chú thích

Một cu-bít tương đương 44,5cm. Xem Phụ lục B14.
Ds: “Ê-pha”, muốn nói đến một thùng hay giỏ dùng để đong một ê-pha. Một ê-pha tương đương 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Tức là xứ Ba-by-lôn.