Xa-cha-ri 4:1-14

  • Khải tượng 5: Chân đèn và hai cây ô-liu (1-14)

    • “Chẳng bởi quyền lực, nhưng bởi thần khí ta” (6)

    • Đừng xem thường buổi đầu khiêm tốn (10)

4  Thiên sứ vừa nãy nói với tôi quay trở lại và làm tôi bừng tỉnh, như thể đánh thức người đang ngủ.  Vị ấy hỏi tôi: “Anh thấy gì?”. Tôi đáp: “Tôi thấy, kìa, một chân đèn toàn bằng vàng,+ trên chóp có cái bát. Nó có bảy ngọn đèn,+ phải, bảy cái, và những ngọn đèn trên chóp có bảy ống.  Bên cạnh nó có hai cây ô-liu,+ một cây bên phải cái bát, một cây bên trái”.  Tôi hỏi thiên sứ đang nói với tôi: “Thưa chúa, những thứ đó có nghĩa gì?”.  Thiên sứ đang nói với tôi hỏi lại: “Anh không biết những thứ đó có nghĩa gì sao?”. Tôi đáp: “Không, thưa chúa”.  Vị ấy bèn nói: “Đức Giê-hô-va phán với Xô-rô-ba-bên thế này: ‘“Chẳng bởi quân lực, chẳng bởi quyền lực,+ nhưng bởi thần khí ta”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  Này núi hùng vĩ kia, ngươi là chi? Trước mặt Xô-rô-ba-bên,+ ngươi sẽ trở nên đất bằng.*+ Người sẽ đem hòn đá chóp ra giữa tiếng reo hò: “Tuyệt vời! Tuyệt vời!”’”.  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:  “Tay Xô-rô-ba-bên đã đặt nền của nhà này,+ cũng chính tay người sẽ hoàn thành”.+ Rồi anh em sẽ phải biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. 10  “Có ai xem thường buổi đầu khiêm tốn* chăng?+ Họ sẽ vui mừng và được thấy dây dọi* trong tay Xô-rô-ba-bên. Bảy vật kia là những con mắt của Đức Giê-hô-va đang soi xét* khắp đất”.+ 11  Tôi hỏi tiếp: “Còn hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái chân đèn+ có nghĩa gì?”. 12  Tôi hỏi vị ấy lần thứ nhì: “Hai cụm nhánh* của các cây ô-liu tuôn dầu vàng qua hai ống bằng vàng có nghĩa gì?”. 13  Vị ấy hỏi lại: “Anh không biết chúng có nghĩa gì sao?”. Tôi đáp: “Không, thưa chúa”. 14  Vị ấy bèn nói: “Chúng là hai người được xức dầu đứng bên Chúa của cả trái đất”.+

Chú thích

Hay “đồng bằng”.
Hay “ngày của những việc nhỏ”.
Ds: “viên đá, miếng thiếc”.
Ds: “đang đi qua lại”.
Tức là những nhánh trĩu quả.