Xa-cha-ri 2:1-13

  • Khải tượng 3: Người cầm dây đo (1-13)

    • Giê-ru-sa-lem sẽ được đo (2)

    • Đức Giê-hô-va, “tường lửa bao tứ phía” (5)

    • Đụng đến con ngươi mắt Đức Chúa Trời (8)

    • Nhiều nước sẽ gắn kết với Đức Giê-hô-va (11)

2  Bấy giờ, tôi nhìn lên và thấy một người cầm dây đo+ trong tay.  Tôi hỏi: “Anh đi đâu vậy?”. Người đáp: “Tôi đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem thành rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu”.+  Kìa! Thiên sứ đang nói với tôi đi ra và một thiên sứ khác đến gặp vị ấy.  Vị này nói với vị kia: “Hãy chạy đi nói với chàng trai đó rằng: ‘“Giê-ru-sa-lem sẽ có cư dân+ như ở những làng không tường bao bọc, vì người và gia súc trong thành sẽ đông đúc.+  Ta sẽ trở thành tường lửa bao tứ phía cho nó,+ ta sẽ trở thành sự vinh hiển giữa nó”.+ Đức Giê-hô-va phán vậy’”.  “Nào! Nào! Hãy chạy khỏi xứ phương bắc”.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. “Vì ta đã phân tán các con theo bốn hướng gió trên trời”.+ Đức Giê-hô-va phán vậy.  “Đi nào, hỡi Si-ôn! Hãy trốn đi, hỡi người cư ngụ với con gái Ba-by-lôn!+  Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng sau khi được vinh hiển* đã sai tôi đi đến những nước đang cướp bóc anh em,+ phán thế này: ‘Ai đụng đến các con tức là đụng đến con ngươi mắt ta.+  Nay ta vung tay nghịch lại chúng, nên chúng sẽ thành của cướp cho nô lệ mình’.+ Rồi anh em sẽ biết chắc Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến”. 10  Đức Giê-hô-va phán: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy reo vui+ vì ta sắp đến,+ ta sẽ ngự giữa ngươi.+ 11  Trong ngày ấy, nhiều nước sẽ gắn kết với Đức Giê-hô-va+ và trở thành dân ta; ta sẽ ngự giữa ngươi”. Rồi ngươi sẽ phải biết Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với ngươi. 12  Đức Giê-hô-va sẽ lấy Giu-đa làm phần của mình trên đất thánh, ngài sẽ lại chọn Giê-ru-sa-lem.+ 13  Hỡi cả loài người,* hãy im lặng trước Đức Giê-hô-va, vì ngài sắp hành động từ nơi ngự thánh của mình.

Chú thích

Ds: “sau sự vinh hiển”.
Ds: “mọi loài xác thịt”.