Xa-cha-ri 14:1-21

 • Sự thờ phượng thật toàn thắng (1-21)

  • Núi Ô-liu sẽ chia ra làm đôi (4)

  • Đức Giê-hô-va chỉ có một và danh ngài chỉ có một (9)

  • Tai họa dành cho những kẻ chống lại Giê-ru-sa-lem (12-15)

  • Dự Lễ Lều Tạm (16-19)

  • Mọi nồi sẽ là thánh với Đức Giê-hô-va (20, 21)

14  “Kìa! Ngày ấy sắp đến, một ngày thuộc về Đức Giê-hô-va, khi của cải ngươi* sẽ là chiến lợi phẩm bị chia ngay giữa ngươi.  Ta sẽ nhóm mọi nước lại để giao chiến với Giê-ru-sa-lem; thành sẽ bị chiếm lấy, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp. Một nửa thành sẽ bị lưu đày, nhưng số dân còn lại sẽ không bị diệt khỏi thành.  Đức Giê-hô-va sẽ tiến ra chiến đấu với những nước đó+ như khi ngài chiến đấu trong ngày đánh trận.+  Ngày ấy, chân ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu,+ đối diện Giê-ru-sa-lem về hướng đông; núi Ô-liu sẽ chia ra làm đôi, từ hướng đông sang hướng tây,* hình thành một thung lũng thật lớn; một nửa núi sẽ dời về hướng bắc, một nửa về hướng nam.  Các con sẽ chạy trốn đến thung lũng giữa các núi ta, vì thung lũng giữa các núi sẽ trải dài đến tận A-xên. Các con sẽ phải chạy trốn như chạy trốn vì trận động đất thời vua U-xi-a của Giu-đa.+ Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đến, cùng với ngài sẽ có hết thảy các thánh.+  Ngày ấy sẽ không có ánh sáng quý giá,+ mọi thứ sẽ đóng băng.*  Ngày ấy sẽ được biết là ngày thuộc về Đức Giê-hô-va;+ sẽ không có ban ngày, cũng không có ban đêm, buổi tối vẫn sẽ có ánh sáng.  Ngày ấy, nước sự sống+ sẽ tuôn ra từ Giê-ru-sa-lem,+ một nửa về biển đông,*+ một nửa về biển tây;*+ sẽ như thế cả mùa hè lẫn mùa đông.  Đức Giê-hô-va sẽ là Vua cai trị khắp đất.+ Ngày ấy, Đức Giê-hô-va chỉ có một+ và danh ngài chỉ có một.+ 10  Cả xứ sẽ trở nên như A-ra-ba,+ từ Ghê-ba+ đến Rim-môn+ về phía nam Giê-ru-sa-lem. Tại chính chỗ mình, Giê-ru-sa-lem sẽ trỗi dậy và có cư dân,+ từ Cổng Bên-gia-min+ đến tận chỗ Cổng Nhất, đến tận Cổng Góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên+ đến tận các bồn ép rượu của vua. 11  Người ta sẽ cư ngụ tại đó; không bao giờ có lời nguyền rằng nó bị hủy diệt nữa,+ và Giê-ru-sa-lem sẽ có cư dân sống an ổn.+ 12  Này là tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên mọi dân giao chiến với Giê-ru-sa-lem:+ Thịt chúng sẽ mục rữa khi chân còn đứng, mắt chúng sẽ mục rữa ngay trong hốc mắt, lưỡi chúng sẽ mục rữa ngay trong miệng chúng. 13  Ngày ấy, sự hỗn loạn Đức Giê-hô-va gây ra sẽ lan tràn giữa chúng; người này sẽ túm tay người kia, tay người này sẽ chống nghịch tay người kia.*+ 14  Giu-đa cũng sẽ tham chiến tại Giê-ru-sa-lem; của cải mọi nước xung quanh sẽ được thu gom lại: vàng, bạc và áo, nhiều vô kể.+ 15  Một tai họa tương tự cũng sẽ giáng trên ngựa, la, lạc đà, lừa và toàn thể gia súc trong các trại quân của chúng. 16  Hằng năm, những ai sót lại trong tất cả các nước đến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên thành để thờ lạy Vua, Đức Giê-hô-va vạn quân,+ và để dự Lễ Lều Tạm.*+ 17  Nếu có người trong các dân tộc trên đất không lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy Vua, Đức Giê-hô-va vạn quân, thì sẽ không có mưa cho chúng.+ 18  Nếu dân tộc Ai Cập không lên và không vào thành thì sẽ không có mưa cho chúng. Trái lại, chúng sẽ gặp tai họa mà Đức Giê-hô-va giáng trên các nước không lên dự Lễ Lều Tạm. 19  Đó sẽ là hình phạt cho tội lỗi của Ai Cập và tội lỗi của mọi nước không lên dự Lễ Lều Tạm. 20  Ngày ấy, trên lục lạc của ngựa sẽ có ghi câu ‘Sự thánh khiết thuộc về Đức Giê-hô-va!’.+ Các nồi+ trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ chẳng khác nào những bát+ trước bàn thờ. 21  Mọi nồi trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đều sẽ là thánh và thuộc về Đức Giê-hô-va vạn quân; hết thảy những người dâng vật tế lễ sẽ vào lấy một số nồi mà nấu. Ngày ấy, sẽ không còn người Ca-na-an* nào ở trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân”.+

Chú thích

Tức là thành phố được nói đến ở câu 2.
Ds: “biển”.
Hay “bất động”, như thể bị đông cứng vì lạnh.
Tức là Biển Chết.
Tức là Địa Trung Hải.
Hay “người này sẽ tấn công người kia”.
Hay “Lễ Chòi Tạm”.
Cũng có thể là “nhà buôn”.