Xa-cha-ri 13:1-9

  • Loại trừ thần tượng và bọn tiên tri giả (1-6)

    • Bọn tiên tri giả sẽ xấu hổ (4-6)

  • Người chăn bầy sẽ bị đánh (7-9)

    • Một phần ba sẽ được luyện (9)

13  Ngày ấy, một giếng sẽ được đào cho nhà Đa-vít và cư dân Giê-ru-sa-lem, để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế”.+  Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Ngày ấy, ta sẽ xóa sạch tên của các thần tượng khỏi xứ,+ rồi chúng sẽ không còn được nhớ đến nữa; ta sẽ loại trừ những kẻ tiên tri+ và quyền lực của sự ô uế khỏi xứ.  Nếu có kẻ lại nói tiên tri, cha mẹ sinh ra nó sẽ bảo: ‘Mày phải chết vì đã mạo danh Đức Giê-hô-va nói điều dối trá’. Rồi cha mẹ sinh ra nó sẽ đâm nó vì dám nói tiên tri.+  Ngày ấy, mỗi kẻ tiên tri sẽ xấu hổ về khải tượng mình khi nói tiên tri, và sẽ không mặc áo lông của nhà tiên tri+ để lừa người khác nữa.  Nó sẽ nói: ‘Tôi không phải là nhà tiên tri mà chỉ là kẻ làm ruộng, vì đã được mua về từ thuở còn trẻ’.  Nếu có ai hỏi: ‘Thế những vết thương giữa hai vai* ông là gì?’, nó sẽ đáp: ‘Đó là những vết thương do tôi bị đánh tại nhà các bạn tôi’”.*   Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Hỡi gươm, hãy trỗi dậy chống lại người chăn của ta,+Cũng là người thân thiết với ta. Hãy đánh người chăn bầy,+ và bầy* hãy tan lạc;+Tay ta sẽ quay sang chống những con hèn mọn”.   Đức Giê-hô-va phán: “Trong khắp cả xứ,Hai phần ba sẽ bị diệt trừ và chết,Một phần ba sẽ được chừa lại.   Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,Luyện họ như thể luyện bạc,Thử họ như thể thử vàng.+ Họ sẽ kêu cầu danh ta,Còn ta thì đáp lời họ. Ta sẽ phán rằng: ‘Họ là dân ta’,+Còn họ thì nói: ‘Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi’”.

Chú thích

Ds: “giữa hai tay”, tức là trên ngực hoặc lưng.
Hay “những người yêu thương tôi”.
Hay “chiên”.