Xa-cha-ri 10:1-12

  • Cầu Đức Giê-hô-va ban mưa, thay vì cầu thần giả (1, 2)

  • Đức Giê-hô-va hợp nhất dân ngài (3-12)

    • Người chủ chốt ra từ nhà Giu-đa (3, 4)

10  “Hãy cầu Đức Giê-hô-va ban mưa vào mùa mưa xuân. Chính Đức Giê-hô-va làm mây bão,Là đấng đổ mưa xuống cho con người,+Ban cây cỏ đồng nội cho mọi người.   Tượng thê-ra-phim* nói điều gian dối;*Những thầy bói thấy khải tượng dối trá. Chiêm bao chúng kể chỉ là vô dụng,Chúng cố an ủi nhưng nào ích chi. Thế nên người dân tan lạc như chiên,Chịu bao khổ sở vì không người chăn.   Cơn giận của ta phừng lên với kẻ chăn;Ta sẽ hỏi tội kẻ lãnh đạo đàn áp;*Bởi Đức Giê-hô-va vạn quân nhớ đến bầy ngài,+ đến nhà Giu-đa,Và khiến họ nên như tuấn mã của ngài nơi chiến trường.   Từ nhà ấy sẽ ra người chủ chốt,*Từ nhà ấy sẽ ra nhà cai trị làm chỗ dựa,*Từ nhà ấy sẽ ra cung chiến trận,Từ nhà ấy sẽ ra mọi người giám sát, tất cả những người ấy.   Họ sẽ nên như chiến binh,Giẫm đạp bùn trên đường phố trong trận chiến. Họ giao chiến vì Đức Giê-hô-va ở cùng họ,+Nên kỵ binh phe địch phải chịu xấu hổ.+   Ta sẽ cho nhà Giu-đa thắng thế,Sẽ giải cứu nhà Giô-sép.+ Ta sẽ cho họ hồi hươngVì ta rủ lòng xót thương;+Họ sẽ như dân chưa hề bị ta ruồng bỏ;+Bởi ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời họ, và ta sẽ nhậm lời họ.   Người Ép-ra-im sẽ nên như chiến binh dũng mãnh,Lòng họ vui sướng như ngất ngây trong rượu.+ Thấy vậy, con họ sẽ mừng rỡ,Lòng chúng hân hoan trong Đức Giê-hô-va.+   ‘Ta sẽ huýt sáo mà thu nhóm họ lại;Ta quả sẽ chuộc họ,+ khiến họ gia tăng nhiều,Và họ cứ thế đông đảo.   Dù ta rải họ ra như hạt giống giữa các dân,Họ sẽ nhớ đến ta từ các vùng xa xôi ấy;Cùng với con cái mình, họ sẽ tươi tỉnh trở về. 10  Ta sẽ mang họ về từ xứ Ai Cập,Thu nhóm họ từ A-si-ri.+ Ta sẽ đem họ về vùng Ga-la-át+ và Li-băng,Đến nỗi không đủ chỗ ở.+ 11  Ngài sẽ khuấy động biển mà băng qua,Đánh sóng cồn giữa lòng biển;+Hết thảy nơi sâu của sông Nin sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của A-si-ri sẽ bị hạ,Vương trượng của Ai Cập cũng mất đi.+ 12  Ta sẽ khiến họ thắng thế trong Đức Giê-hô-va,+Và họ sẽ bước theo danh ngài’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Hay “Thần của gia đình; Tượng thờ”.
Hay “điều thần bí; điều huyền bí”.
Ds: “dê đực”.
Ds: “tháp ở góc”, hình ảnh một nhân vật nòng cốt hay quan trọng; thủ lĩnh.
Ds: “cái cọc”, hình ảnh một người làm chỗ dựa; nhà cai trị.