Xa-cha-ri 1:1-21

  • Lời kêu gọi trở lại với Đức Giê-hô-va (1-6)

    • ‘Hãy trở lại cùng ta, rồi ta sẽ trở lại cùng các con’ (3)

  • Khải tượng 1: Các vị cưỡi ngựa đứng giữa những cây sim (7-17)

    • “Đức Giê-hô-va sẽ lại an ủi Si-ôn” (17)

  • Khải tượng 2: Bốn cái sừng và bốn người thợ (18-21)

1  Vào tháng thứ tám của năm thứ hai triều đại Đa-ri-út,+ có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Xa-cha-ri,*+ con trai Bê-rê-kia, cháu Y-đô, rằng:  “Đức Giê-hô-va từng nổi cơn phẫn nộ dữ dội với cha ông các con.+  Con hãy nói với họ: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Hãy trở lại cùng ta’. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Rồi ta sẽ trở lại cùng các con’”’.+  ‘Đừng như cha ông các con, là những kẻ được các nhà tiên tri xưa kia bảo: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: ‘Hãy từ bỏ* đường dữ và việc dữ của mình mà trở lại với ta’”’.+ ‘Chúng đã không nghe, không thèm để ý đến ta’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy.  ‘Cha ông các con nay ở đâu? Các nhà tiên tri há sống mãi ư?  Nhưng chẳng phải lời và sắc lệnh mà ta truyền cho các tôi tớ ta là nhà tiên tri đã ập đến cha ông các con sao?’+ Thế nên, chúng trở lại cùng ta mà rằng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân đã đối đãi với chúng ta tùy theo đường lối và việc làm chúng ta, như ngài đã quyết’”.+  Vào ngày 24 tháng thứ mười một, tức tháng Sê-bát,* nhằm năm thứ hai triều đại Đa-ri-út,+ có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Xa-cha-ri, con trai Bê-rê-kia, cháu Y-đô.  Ban đêm, tôi thấy một khải tượng. Có một vị cưỡi ngựa màu đỏ đứng yên giữa những cây sim, nơi khe núi, đằng sau là ngựa màu đỏ, ngựa màu hung và ngựa màu trắng.  Tôi hỏi: “Thưa chúa, những vị ấy là ai?”. Thiên sứ đang nói với tôi đáp: “Tôi sẽ tỏ cho anh biết họ là ai”. 10  Bấy giờ, vị đang đứng yên giữa những cây sim lên tiếng: “Họ là những người Đức Giê-hô-va sai đi khắp đất”. 11  Những vị ấy báo với thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng giữa những cây sim: “Chúng tôi đã đi khắp đất; này, cả đất đều tĩnh lặng bình yên!”.+ 12  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn thưa: “Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, ngài vẫn không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa,+ là những thành chịu cơn phẫn nộ của ngài suốt 70 năm, cho đến chừng nào?”.+ 13  Đức Giê-hô-va dùng lời nhân từ và an ủi đáp lại thiên sứ đang nói với tôi. 14  Sau đó, thiên sứ đang nói với tôi bảo: “Hãy hô lên rằng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Ta sốt sắng với Giê-ru-sa-lem và Si-ôn bằng lòng sốt sắng cực kỳ.+ 15  Ta phẫn nộ với những nước sống yên ổn+ bằng cơn phẫn nộ dữ dội, vì ta đã phẫn nộ chỉ chút ít+ nhưng những nước ấy lại thêm vào thảm họa”’.+ 16  Thế nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: ‘“Với lòng thương xót, ta sẽ trở lại cùng Giê-ru-sa-lem;+ nơi đây, nhà ta sẽ được xây lại;+ dây đo sẽ được giăng trên Giê-ru-sa-lem”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy’. 17  Hãy hô lên lần nữa rằng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Các thành của ta sẽ lại tràn trề phước lành; Đức Giê-hô-va sẽ lại an ủi Si-ôn+ và chọn Giê-ru-sa-lem”’”.+ 18  Bấy giờ, tôi nhìn lên và thấy bốn cái sừng.+ 19  Tôi hỏi thiên sứ đang nói với tôi: “Những cái đó là gì?”. Vị ấy đáp: “Đó là những sừng đã phân tán Giu-đa,+ Y-sơ-ra-ên+ và Giê-ru-sa-lem”.+ 20  Rồi Đức Giê-hô-va cho tôi thấy bốn người thợ. 21  Tôi hỏi: “Họ đến làm gì vậy?”. Ngài đáp: “Kia là những sừng đã phân tán Giu-đa đến nỗi không ai ngóc đầu lên được. Còn đây là những người đến để làm chúng kinh khiếp, để ném sừng của các nước xuống, là những nước đã giương sừng lên chống lại xứ Giu-đa hầu phân tán nó”.

Chú thích

Nghĩa là “Đức Giê-hô-va nhớ lại”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.