Skip to content

Skip to table of contents

Sách Xa-cha-ri

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời kêu gọi trở lại với Đức Giê-hô-va (1-6)

   • ‘Hãy trở lại cùng ta, rồi ta sẽ trở lại cùng các con’ (3)

  • Khải tượng 1: Các vị cưỡi ngựa đứng giữa những cây sim (7-17)

   • “Đức Giê-hô-va sẽ lại an ủi Si-ôn” (17)

  • Khải tượng 2: Bốn cái sừng và bốn người thợ (18-21)

 • 2

  • Khải tượng 3: Người cầm dây đo (1-13)

   • Giê-ru-sa-lem sẽ được đo (2)

   • Đức Giê-hô-va, “tường lửa bao tứ phía” (5)

   • Đụng đến con ngươi mắt Đức Chúa Trời (8)

   • Nhiều nước sẽ gắn kết với Đức Giê-hô-va (11)

 • 3

  • Khải tượng 4: Thầy tế lễ thượng phẩm được thay áo (1-10)

   • Sa-tan chống đối thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê (1)

   • “Ta sắp đưa tôi tớ ta là Chồi đến!” (8)

 • 4

  • Khải tượng 5: Chân đèn và hai cây ô-liu (1-14)

   • “Chẳng bởi quyền lực, nhưng bởi thần khí ta” (6)

   • Đừng xem thường buổi đầu khiêm tốn (10)

 • 5

  • Khải tượng 6: Cuộn sách đang bay (1-4)

  • Khải tượng 7: Thùng ê-pha (5-11)

   • Người đàn bà tên là Sự Gian Ác ngồi trong đó (8)

   • Cái thùng bị đem sang Si-nê-a (9-11)

 •   6

  • Khải tượng 8: Bốn cỗ xe (1-8)

  • Chồi sẽ làm vua và thầy tế lễ (9-15)

 • 7

  • Đức Giê-hô-va lên án việc kiêng ăn giả dối (1-14)

   • “Có thật vì ta mà các con kiêng ăn không?” (5)

   • ‘Đối xử với nhau theo công lý, tình yêu thương thành tín và lòng thương xót’ (9)

 • 8

  • Đức Giê-hô-va ban cho Si-ôn sự bình an và sự thật (1-23)

   • Giê-ru-sa-lem, “thành của sự chân thật” (3)

   • “Hãy nói sự thật với nhau” (16)

   • Kỳ kiêng ăn sẽ thành dịp ăn uống hoan hỉ (18, 19)

   • ‘Hãy thành tâm tìm kiếm Đức Giê-hô-va’ (21)

   • Mười người nắm lấy áo của một người Do Thái (23)

 • 9

  • Phán quyết của Đức Chúa Trời trên các nước láng giềng (1-8)

  • Vua của Si-ôn đang đến (9, 10)

   • Vua khiêm nhường cưỡi lừa (9)

  • Dân Đức Giê-hô-va sẽ được giải thoát (11-17)

 • 10

  • Cầu Đức Giê-hô-va ban mưa, thay vì cầu thần giả (1, 2)

  • Đức Giê-hô-va hợp nhất dân ngài (3-12)

   • Người chủ chốt ra từ nhà Giu-đa (3, 4)

 • 11

  • Hậu quả khi chối bỏ người chăn thật của Đức Chúa Trời (1-17)

   • “Hãy chăn bầy sắp bị làm thịt” (4)

   • Hai cây gậy: Tốt Lành và Hợp Nhất (7)

   • Tiền công của người chăn: 30 miếng bạc (12)

   • Số bạc bị quăng vào kho (13)

 • 12

  • Đức Giê-hô-va sẽ che chở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem (1-9)

   • Giê-ru-sa-lem, “tảng đá nặng nề” (3)

  • Than khóc vì đấng bị đâm (10-14)

 • 13

  • Loại trừ thần tượng và bọn tiên tri giả (1-6)

   • Bọn tiên tri giả sẽ xấu hổ (4-6)

  • Người chăn bầy sẽ bị đánh (7-9)

   • Một phần ba sẽ được luyện (9)

 • 14

  • Sự thờ phượng thật toàn thắng (1-21)

   • Núi Ô-liu sẽ chia ra làm đôi (4)

   • Đức Giê-hô-va chỉ có một và danh ngài chỉ có một (9)

   • Tai họa dành cho những kẻ chống lại Giê-ru-sa-lem (12-15)

   • Dự Lễ Lều Tạm (16-19)

   • Mọi nồi sẽ là thánh với Đức Giê-hô-va (20, 21)