Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sách Sáng thế

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Sự sáng tạo trời và đất (1, 2)

  • Sáu ngày chuẩn bị trái đất (3-31)

   • Ngày 1: ánh sáng; ngày và đêm (3-5)

   • Ngày 2: khoảng không (6-8)

   • Ngày 3: đất cạn và cây cỏ (9-13)

   • Ngày 4: các vì sáng trên trời (14-19)

   • Ngày 5: cá và chim (20-23)

   • Ngày 6: động vật trên cạn và con người (24-31)

 • 2

  • Đức Chúa Trời nghỉ vào ngày thứ bảy (1-3)

  • Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo của trời và đất (4)

  • Người nam và người nữ trong vườn Ê-đen (5-25)

   • Người nam được nắn nên từ bụi đất (7)

   • Cây biết điều thiện và điều ác là cây cấm (15-17)

   • Người nữ được tạo ra (18-25)

 • 3

  • Nguồn gốc của tội lỗi (1-13)

   • Lời nói dối đầu tiên (4, 5)

  • Đức Giê-hô-va tuyên án những kẻ phản nghịch (14-24)

   • Dòng dõi người nữ được báo trước (15)

   • Bị đuổi khỏi vườn Ê-đen (23, 24)

 • 4

  • Ca-in và A-bên (1-16)

  • Con cháu của Ca-in (17-24)

  • Sết và con trai là Ê-nót (25, 26)

 • 5

  • Từ A-đam đến Nô-ê (1-32)

   • A-đam sinh con trai và con gái (4)

   • Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời (21-24)

 • 6

  • Các con trai của Đức Chúa Trời lấy vợ trên đất (1-3)

  • Người Nê-phi-lim ra đời (4)

  • Sự xấu xa của con người làm Đức Giê-hô-va buồn rầu (5-8)

  • Nô-ê được giao nhiệm vụ đóng tàu (9-16)

  • Đức Chúa Trời phán về trận Đại Hồng Thủy (17-22)

 • 7

  • Vào tàu (1-10)

  • Trận Đại Hồng Thủy trên toàn cầu (11-24)

 • 8

  • Nước lụt rút xuống (1-14)

   • Thả bồ câu ra (8-12)

  • Ra khỏi tàu (15-19)

  • Lời Đức Chúa Trời hứa về trái đất (20-22)

 • 9

  • Lời chỉ dẫn cho nhân loại (1-7)

   • Luật về máu (4-6)

  • Giao ước cầu vồng (8-17)

  • Lời tiên tri về con cháu Nô-ê (18-29)

 • 10

  • Danh sách các dân (1-32)

   • Con cháu của Gia-phết (2-5)

   • Con cháu của Cham (6-20)

    • Nim-rốt chống lại Đức Giê-hô-va (8-12)

   • Con cháu của Sem (21-31)

 • 11

  • Tháp Ba-bên (1-4)

  • Đức Giê-hô-va làm xáo trộn ngôn ngữ (5-9)

  • Từ Sem đến Áp-ram (10-32)

   • Gia đình Tha-rê (27)

   • Áp-ram rời U-rơ (31)

 • 12

  • Áp-ram rời Cha-ran đi Ca-na-an (1-9)

   • Lời Đức Chúa Trời hứa với Áp-ram (7)

  • Áp-ram và Sa-rai ở Ai Cập (10-20)

 • 13

  • Áp-ram trở lại Ca-na-an (1-4)

  • Áp-ram và Lót tách nhau ra (5-13)

  • Đức Chúa Trời lặp lại lời hứa với Áp-ram (14-18)

 • 14

  • Áp-ram giải cứu Lót (1-16)

  • Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram (17-24)

 • 15

  • Giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ram (1-21)

   • Báo trước về 400 năm bị hà hiếp (13)

   • Đức Chúa Trời lặp lại lời hứa với Áp-ram (18-21)

 • 16

  • Ha-ga và Ích-ma-ên (1-16)

 • 17

  • Áp-ra-ham sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc (1-8)

   • Áp-ram được đổi tên là Áp-ra-ham (5)

  • Giao ước về phép cắt bì (9-14)

  • Sa-rai được đổi tên là Sa-ra (15-17)

  • Lời hứa về người con là Y-sác (18-27)

 • 18

  • Ba thiên sứ đến gặp Áp-ra-ham (1-8)

  • Sa-ra được hứa sẽ có con; bà cười (9-15)

  • Áp-ra-ham nài xin về Sô-đôm (16-33)

 • 19

  • Thiên sứ đến gặp Lót (1-11)

  • Hối thúc Lót và gia đình đi (12-22)

  • Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt (23-29)

   • Vợ Lót biến thành tượng muối (26)

  • Lót và hai con gái (30-38)

   • Nguồn gốc của Mô-áp và Am-môn (37, 38)

 • 20

  • Sa-ra được giải thoát khỏi A-bi-mê-léc (1-18)

 • 21

  • Y-sác ra đời (1-7)

  • Ích-ma-ên chế nhạo Y-sác (8, 9)

  • Ha-ga và Ích-ma-ên bị đuổi (10-21)

  • Giao ước của Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc (22-34)

 • 22

  • Áp-ra-ham được bảo phải dâng Y-sác (1-19)

   • Ân phước nhờ dòng dõi Áp-ra-ham (15-18)

  • Gia đình của Rê-bê-ca (20-24)

 • 23

  • Sa-ra qua đời; nơi chôn cất bà (1-20)

 • 24

  • Tìm vợ cho Y-sác (1-58)

  • Rê-bê-ca lên đường gặp Y-sác (59-67)

 • 25

  • Áp-ra-ham tái hôn (1-6)

  • Áp-ra-ham qua đời (7-11)

  • Các con trai của Ích-ma-ên (12-18)

  • Gia-cốp và Ê-sau ra đời (19-26)

  • Ê-sau bán quyền trưởng nam (27-34)

 • 26

  • Y-sác và Rê-bê-ca ở Ghê-ran (1-11)

   • Đức Chúa Trời xác nhận lời hứa với Y-sác (3-5)

  • Các vụ tranh giếng (12-25)

  • Giao ước của Y-sác và A-bi-mê-léc (26-33)

  • Hai vợ người Hếch của Ê-sau (34, 35)

 • 27

  • Gia-cốp được lời chúc phước của Y-sác (1-29)

  • Ê-sau xin lời chúc phước nhưng không hối lỗi (30-40)

  • Ê-sau oán hận Gia-cốp (41-46)

 • 28

  • Y-sác bảo Gia-cốp đi Pha-đan-a-ram (1-9)

  • Gia-cốp thấy chiêm bao tại Bê-tên (10-22)

   • Đức Chúa Trời xác nhận lời hứa với Gia-cốp (13-15)

 • 29

  • Gia-cốp gặp Ra-chên (1-14)

  • Gia-cốp yêu Ra-chên (15-20)

  • Gia-cốp cưới Lê-a và Ra-chên (21-29)

  • Bốn con trai Lê-a sinh cho Gia-cốp: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa (30-35)

 • 30

  • Bi-la sinh Đan và Nép-ta-li (1-8)

  • Xinh-ba sinh Gát và A-se (9-13)

  • Lê-a sinh Y-sa-ca và Xê-bu-lôn (14-21)

  • Ra-chên sinh Giô-sép (22-24)

  • Gia súc của Gia-cốp tăng lên (25-43)

 • 31

  • Gia-cốp âm thầm trốn đi Ca-na-an (1-18)

  • La-ban đuổi kịp Gia-cốp (19-35)

  • Giao ước của Gia-cốp và La-ban (36-55)

 • 32

  • Thiên sứ gặp Gia-cốp (1, 2)

  • Gia-cốp chuẩn bị gặp Ê-sau (3-23)

  • Gia-cốp vật lộn với thiên sứ (24-32)

   • Gia-cốp được đổi tên là Y-sơ-ra-ên (28)

 • 33

  • Gia-cốp gặp Ê-sau (1-16)

  • Gia-cốp đi đến Si-chem (17-20)

 • 34

  • Đi-na bị hãm hiếp (1-12)

  • Các con trai Gia-cốp dùng mưu gian (13-31)

 • 35

  • Gia-cốp trừ bỏ các tượng thần ngoại (1-4)

  • Gia-cốp trở lại Bê-tên (5-15)

  • Bên-gia-min ra đời; Ra-chên qua đời (16-20)

  • Mười hai con trai của Y-sơ-ra-ên (21-26)

  • Y-sác qua đời (27-29)

 • 36

  • Con cháu của Ê-sau (1-30)

  • Các vua và thủ lĩnh của Ê-đôm (31-43)

 • 37

  • Các giấc mơ của Giô-sép (1-11)

  • Giô-sép và những người anh ghen ghét cậu (12-24)

  • Giô-sép bị bán làm nô lệ (25-36)

 • 38

  • Giu-đa và Ta-ma (1-30)

 • 39

  • Giô-sép ở nhà Phô-ti-pha (1-6)

  • Giô-sép khước từ vợ Phô-ti-pha (7-20)

  • Giô-sép ngồi tù (21-23)

 • 40

  • Giô-sép giải mộng cho tù nhân (1-19)

   • “Việc giải nghĩa thuộc về Đức Chúa Trời” (8)

  • Tiệc sinh nhật của Pha-ra-ôn (20-23)

 • 41

  • Giô-sép giải mộng cho Pha-ra-ôn (1-36)

  • Giô-sép được Pha-ra-ôn tôn lên (37-46a)

  • Giô-sép quản lý lương thực (46b-57)

 • 42

  • Các anh Giô-sép đến Ai Cập (1-4)

  • Giô-sép gặp các anh và thử họ (5-25)

  • Các anh về lại với Gia-cốp (26-38)

 • 43

  • Các anh Giô-sép đến Ai Cập lần hai, cùng Bên-gia-min (1-14)

  • Giô-sép gặp lại các anh em (15-23)

  • Giô-sép chiêu đãi các anh em (24-34)

 • 44

  • Chén bạc của Giô-sép trong bao của Bên-gia-min (1-17)

  • Giu-đa van xin về Bên-gia-min (18-34)

 • 45

  • Giô-sép tiết lộ danh tính (1-15)

  • Các anh em Giô-sép về đón Gia-cốp (16-28)

 • 46

  • Gia-cốp và gia đình chuyển đến Ai Cập (1-7)

  • Tên của những người chuyển đến Ai Cập (8-27)

  • Giô-sép đón Gia-cốp tại Gô-sen (28-34)

 • 47

  • Gia-cốp yết kiến Pha-ra-ôn (1-12)

  • Giô-sép khéo quản lý lương thực (13-26)

  • Y-sơ-ra-ên định cư ở Gô-sen (27-31)

 • 48

  • Gia-cốp chúc phước cho hai con của Giô-sép (1-12)

  • Ép-ra-im nhận lời chúc phước tốt hơn (13-22)

 • 49

  • Lời tiên tri của Gia-cốp trước lúc lâm chung (1-28)

   • Đấng Si-lô sẽ ra từ Giu-đa (10)

  • Gia-cốp dặn bảo về việc chôn cất ông (29-32)

  • Gia-cốp qua đời (33)

 • 50

  • Giô-sép chôn cất Gia-cốp tại Ca-na-an (1-14)

  • Giô-sép trấn an là ông đã tha thứ (15-21)

  • Giô-sép lúc cuối đời đến khi chết (22-26)

   • Giô-sép căn dặn về hài cốt mình (25)