Skip to content

Skip to table of contents

Sách Ru-tơ

Chương

1 2 3 4

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Gia đình Ê-li-mê-léc dọn đến Mô-áp (1, 2)

  • Na-ô-mi, Ọt-ba và Ru-tơ thành góa phụ (3-6)

  • Ru-tơ trung thành với Na-ô-mi và Đức Chúa Trời của bà (7-17)

  • Na-ô-mi về Bết-lê-hem cùng với Ru-tơ (18-22)

 • 2

  • Ru-tơ mót lúa trong ruộng của Bô-ô (1-3)

  • Ru-tơ và Bô-ô gặp nhau (4-16)

  • Ru-tơ kể cho Na-ô-mi về lòng nhân từ của Bô-ô (17-23)

 • 3

  • Na-ô-mi chỉ dẫn Ru-tơ (1-4)

  • Ru-tơ và Bô-ô ở sân đạp lúa (5-15)

  • Ru-tơ trở về với Na-ô-mi (16-18)

 • 4

  • Bô-ô hành động với tư cách người có quyền chuộc lại (1-12)

  • Bô-ô và Ru-tơ sinh Ô-bết (13-17)

  • Gia phả của Đa-vít (18-22)