Skip to content

Skip to table of contents

Thư gửi tín đồ ở Rô-ma

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1-7)

  • Phao-lô có ước muốn thăm Rô-ma (8-15)

  • Người công chính sẽ sống nhờ đức tin (16, 17)

  • Người không tin kính không thể bào chữa cho mình (18-32)

   • Thấy rõ các đặc tính của Đức Chúa Trời qua sự sáng tạo (20)

 • 2

  • Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên người Do Thái và người Hy Lạp (1-16)

   • Cách lương tâm hoạt động (14, 15)

  • Người Do Thái và Luật pháp (17-24)

  • Phép cắt bì trong lòng (25-29)

 • 3

  • “Đức Chúa Trời vẫn luôn chân thật” (1-8)

  • Người Do Thái và người Hy Lạp đều ở dưới quyền tội lỗi (9-20)

  • Nên công chính nhờ đức tin (21-31)

   • Mọi người đều thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (23)

 • 4

  • Áp-ra-ham được tuyên bố là công chính nhờ đức tin (1-12)

   • Áp-ra-ham, cha của những người có đức tin (11)

  • Bởi đức tin mà nhận được lời hứa (13-25)

 • 5

  • Hòa thuận lại với Đức Chúa Trời nhờ Đấng Ki-tô (1-11)

  • Sự chết là do A-đam, sự sống là bởi Đấng Ki-tô (12-21)

   • Tội lỗi và sự chết trải trên mọi người (12)

   • Một việc làm công chính (18)

 • 6

  • Đời sống mới nhờ phép báp-têm trong Đấng Ki-tô (1-11)

  • Đừng để tội lỗi làm vua trong thân thể của anh em (12-14)

  • Từng làm nô lệ cho tội lỗi, nay làm đầy tớ Đức Chúa Trời (15-23)

   • Tiền công của tội lỗi là sự chết; món quà của Đức Chúa Trời là sự sống (23)

 • 7

  • Minh họa việc không còn bị Luật pháp ràng buộc (1-6)

  • Nhờ Luật pháp mới nhận biết tội lỗi (7-12)

  • Tranh đấu với tội lỗi (13-25)

 • 8

  • Sự sống và tự do bởi thần khí (1-11)

  • Được nhận làm con nhờ sự làm chứng bởi thần khí (12-17)

  • Các tạo vật đều trông mong sự tự do của con cái Đức Chúa Trời (18-25)

  • “Thần khí cầu thay cho chúng ta” (26, 27)

  • Được Đức Chúa Trời định trước (28-30)

  • Toàn thắng nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời (31-39)

 • 9

  • Phao-lô sầu não về dân Y-sơ-ra-ên huyết thống (1-5)

  • Dòng dõi thật của Áp-ra-ham (6-13)

  • Không thể đặt nghi vấn về lựa chọn của Đức Chúa Trời (14-26)

   • Bình đáng gánh cơn thịnh nộ và bình đáng thương xót (22, 23)

  • Chỉ một số người sót lại sẽ được cứu (27-29)

  • Dân Y-sơ-ra-ên bị vấp ngã (30-33)

 • 10

  • Cách đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời (1-15)

   • Miệng công bố (10)

   • Kêu cầu Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu (13)

   • Bàn chân đẹp của người rao giảng (15)

  • Tin mừng bị bác bỏ (16-21)

 • 11

  • Không phải toàn thể dân Y-sơ-ra-ên bị từ bỏ (1-16)

  • Minh họa về cây ô-liu (17-32)

  • Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sâu thẳm thay (33-36)

 •  12

  • Dâng thân thể mình làm vật tế lễ sống (1, 2)

  • Các món quà khác nhau nhưng chỉ một thân thể (3-8)

  • Lời khuyên về lối sống của tín đồ chân chính (9-21)

 • 13

  • Phục tùng các bậc cầm quyền (1-7)

   • Nộp thuế (6, 7)

  • Tình yêu thương làm trọn Luật pháp (8-10)

  • Sống như giữa ban ngày (11-14)

 • 14

  • Đừng xét đoán nhau (1-12)

  • Đừng khiến người khác vấp ngã (13-18)

  • Nỗ lực để có sự hòa thuận và hợp nhất (19-23)

 • 15

  • Tiếp đón nhau như Đấng Ki-tô đã làm (1-13)

  • Phao-lô, tôi tớ phục vụ các nước (14-21)

  • Kế hoạch cho hành trình của Phao-lô (22-33)

 • 16

  • Phao-lô giới thiệu Phê-bê, một người phục vụ (1, 2)

  • Lời chào các tín đồ đạo Đấng Ki-tô ở Rô-ma (3-16)

  • Cảnh báo về sự chia rẽ (17-20)

  • Lời chào từ những cộng sự của Phao-lô (21-24)

  • Sự mầu nhiệm nay đã được tỏ lộ (25-27)